dinsdag, 1. december 2020 - 8:32

Handelsoverschot stabiel ondanks corona

Rotterdamse haven
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In de eerste acht maanden van 2020 was de waarde van de Nederlandse goederenexport 35 miljard euro hoger dan van de goederenimport. Dit positieve saldo op de handelsbalans is nagenoeg gelijk aan het handelsoverschot van een jaar eerder. De omvang van de goederenhandel was met 586 miljard euro 9 procent kleiner dan een jaar eerder. De kleinere handelsomvang is mede het gevolg van de coronacrisis. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over de goederenhandel.

Nederlandse importeurs kochten in de periode januari tot en met augustus 2020 voor 275,5 miljard euro goederen in het buitenland, 9,4 procent minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde de goederenexport met 8,4 procent tot 310,6 miljard euro, waardoor het handelsoverschot vrijwel gelijk bleef.

Kleiner handelstekort op olie en gas

Nederland is netto importeur van minerale brandstoffen zoals olie en gas. Van januari tot en met augustus 2020 had Nederland als importeur en als exporteur van deze brandstoffen te maken met een kleinere vraag en lagere handelsprijzen. Hierdoor kwam het handelstekort op minerale brandstoffen vergeleken met dezelfde periode van 2019 ruim 3 miljard euro gunstiger uit. De handelsbalans kreeg een positieve impuls door meer export van medische goederen. Er werden meer chemische producten geëxporteerd en minder geïmporteerd, waardoor de handel in chemische producten ruim 19 miljard euro opleverde, 500 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Handelsoverschot vooral met EU-landen

In de maanden januari tot en met augustus 2020 was het handelsoverschot met landen in de Europese Unie (excl. het Verenigd Koninkrijk) 61,8 miljard euro. Dat is 6,8 miljard euro (10 procent) minder dan een jaar eerder. De handel met Duitsland leverde het meeste geld op. In de eerste acht maanden van dit jaar was het handelsoverschot met Duitsland 21,8 miljard euro, 2,7 miljard euro minder dan een jaar eerder. Ondanks een importdaling van ruim 4 miljard euro nam het Duitse aandeel in onze import toe tot 17,5 procent (+0,3 procentpunt). De export van olie en gas naar Duitsland leverde in deze periode 5,2 miljard euro minder op. Het belang van Duitsland in onze export bleef stabiel op circa 22,5 procent.

Handelstekort vooral buiten de EU

Nederland importeert veel meer goederen dan het exporteert vanuit landen buiten de EU. Het handelstekort met deze landen was van januari tot en met augustus 2020 26,7 miljard euro. Dit tekort is 6,8 miljard euro kleiner dan vorig jaar. Het grootste handelstekort heeft Nederland met China, 19,6 miljard euro. Dat is ruim 300 miljoen euro minder dan in januari tot en met augustus 2019. Dit komt doordat er ruim 1,1 miljard euro meer geëxporteerd is en ruim 800 miljoen euro meer geïmporteerd is. Na China heeft Nederland het grootste handelstekort met de Verenigde Staten. Dat tekort bleef stabiel op 6,4 miljard euro.

Categorie:
Provincie: