donderdag, 20. mei 2021 - 14:35 Update: 20-05-2021 14:35

Meer Nederlandse makelij naar Verenigd Koninkrijk in eerste kwartaal 2021

Bloemenveiling
Foto: Bon
Den Haag

De export van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk was 24 procent hoger in het eerste kwartaal van 2021 dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Tegelijkertijd daalde de wederuitvoer naar het Verenigd Koninkrijk met 26 procent. De totale export naar het Verenigd Koninkrijk bleef hierdoor nagenoeg onveranderd. De totale goederenexport groeide in het eerste kwartaal van 2021 met 5 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de handel in internationale goederen.erste stap naar een gezonder eetpatroon. Kijken op etiketten helpt daarbij. Mensen die advies en tips willen over gezonde voeding kunnen terecht op de site van het Voedingscentrum.

De exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk was in het eerste kwartaal 5,7 miljard euro. De wederuitvoer was in die periode goed voor 3,2 miljard euro. In 2020 verdiende de Nederlandse economie circa 56 cent per euro export van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk, tegen 14 cent per euro wederuitvoer.

Belang export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk toegenomen

In het eerste kwartaal van 2021 groeide de totale export van in Nederland geproduceerde goederen met 8 procent; beduidend minder dan de exportgroei naar het Verenigd Koninkrijk (24 procent). Dit komt deels doordat het aandeel van olie en gas in het exportpakket veel groter is geworden dan een jaar eerder. De prijzen van olie en gas zijn in het eerste kwartaal fors gestegen.

Mede door deze ontwikkelingen nam het exportbelang van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk in het eerste kwartaal toe van 6,5 procent (1e kwartaal 2020) tot 7,5 procent. Dit is weliswaar 1 procentpunt hoger dan in 2020, maar in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 was het aandeel export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk ruim 1 procentpunt kleiner.

Belang export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk toegenomen

In het eerste kwartaal van 2021 groeide de totale export van in Nederland geproduceerde goederen met 8 procent; beduidend minder dan de exportgroei naar het Verenigd Koninkrijk (24 procent). Dit komt deels doordat het aandeel van olie en gas in het exportpakket veel groter is geworden dan een jaar eerder. De prijzen van olie en gas zijn in het eerste kwartaal fors gestegen.

Mede door deze ontwikkelingen nam het exportbelang van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk in het eerste kwartaal toe van 6,5 procent (1e kwartaal 2020) tot 7,5 procent. Dit is weliswaar 1 procentpunt hoger dan in 2020, maar in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 was het aandeel export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk ruim 1 procentpunt kleiner.

Categorie:
Provincie: