maandag, 11. april 2022 - 9:26

Corona stimuleerde vooral in de horeca de online verkoop

Vrouw op bed achter laptop
Foto: PX
Den Haag

Vooral bedrijven in de horeca gaven aan dat ze in 2020 een toename zagen van de online verkoop als gevolg van de tijdelijke gedwongen sluitingen tijdens de corona-epidemie. In het eerste coronajaar nam ook het telewerken en online vergaderen toe, het meest bij bedrijven in de ICT-sector. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het ICT‐gebruik bij bedrijven met tien of meer werkzame personen.

In 2020 steeg het percentage bedrijven dat omzet heeft uit online verkoop van 20 naar 23 procent. Deze stijging was voornamelijk te vinden in de horeca (van 22 naar 43 procent) en de handel (van 38 naar 44 procent). Horecabedrijven meldden relatief het vaakst een toename: 1 op de 3 horecaondernemingen verkocht in 2020 meer online dan in 2019.

1 op de 5 horecabedrijven haalt minimaal kwart omzet online

Het percentage bedrijven dat minimaal een kwart van de omzet uit online verkoop haalt, steeg ook het sterkst in de horeca, van 11 procent in 2019 naar 19 procent in 2020. Uiteraard speelt de sluiting van de horeca tijdens meerdere perioden in 2020 hier mee: als de normale omzet voor een groot deel wegvalt, leidt dat ook tot verhoudingsgewijs meer omzet uit de online verkoop. Het gaat bij online verkoop om verkopen via een online winkel (webshop), via webformulieren op een website of extranet, of via een app. Hier vallen ook websites of apps onder van derde partijen. De online omzet bij de handel is ook behoorlijk toegenomen met 17 procent van de bedrijven met minimaal een kwart van de omzet uit de online verkoop in 2019 naar 22 procent in 2020, maar deze stijgende trend was voor de handel ook in het jaar voor corona al ingezet.

 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: