maandag, 15. augustus 2022 - 10:50

Kentering op woningmarkt: negatieve prijsontwikkeling in 151 gemeenten

woning-verkoop-markt-geld
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Rotterdam

In juni 2022 was de prijsontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt 0,5% lager dan in mei, waardoor de gemiddelde prijsstijging uitkomt op slechts 0,2%. Deze ontwikkeling past volgens Ortec Finance in de dalende tendens van de afgelopen maanden waarbij het aantal gemeenten met een negatieve prijsontwikkeling sterk toeneemt.

Was er in mei nog sprake van een negatieve prijsontwikkeling bij 61 gemeenten, in juni zijn dit er al 151. Ook op provinciaal niveau zet deze trend door: in Zeeland is de daling van -0,03% toegenomen naar ruim -0,3% in juni. Fors meer dan in Zuid-Holland en Limburg, die eveneens een daling laten zien.

De prijsstijging valt op jaarbasis deze maand bijna 2% lager uit dan vorige maand. In mei 2022 was de gemiddelde prijsstijging op jaarbasis 17,5%, in juni is dat gedaald naar 15,6%. Deze ontwikkelingen wijzen na jaren van stijgende prijzen in de richting van een kentering op de woningmarkt.

Aantal transacties stabiel, minder overbiedingen

Die kentering is er vooralsnog niet in het aantal verkopen. Met 15.000 transacties was het aantal verkochte woningen in juni 2022 vergelijkbaar met dat van de maand ervoor en met dezelfde maand vorig jaar. Het betreft hier uitsluitend woningtransacties door natuurlijke personen in niet-verhuurde staat, wat een goede inschatting geeft van het aantal woningen dat daadwerkelijk op de markt verschijnt.

De kentering is wel zichtbaar in het aantal keer dat werd overboden op de vraagprijs. De onderstaande grafiek laat zien dat er voor alle woningtypen in juni minder overbiedingen waren.

Categorie:
Provincie: