donderdag, 16. februari 2023 - 10:42 Update: 16-02-2023 10:46

CBS: Werkloosheid in januari niet verder gedaald

werkloosheid-vacature-cbs
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In januari 2023 waren 360 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. 'Daarmee steeg het werkloosheidspercentage van 3,5 in december naar 3,6 in januari', zo meldt het CBS donderdag.

Afname gestopt

De ontwikkeling van het aantal werklozen meet het CBS als gemiddelde verandering in de afgelopen drie maanden. In de maanden november tot en met januari nam het aantal werklozen nog licht af met gemiddeld 2 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in dezelfde periode met gemiddeld 31 duizend per maand. UWV registreerde eind januari 154 duizend lopende WW-uitkeringen.

UWV: gebruikelijke toename WW-uitkeringen in januari

UWV verstrekte 154 duizend lopende WW-uitkeringen eind januari 2023. Dat zijn er ruim 5 duizend meer dan een maand eerder (+3,5 procent). Een stijging aan het begin van het jaar is gebruikelijk. In de wintermaanden is er vaak minder werk in de bouw en landbouw en er lopen veel contracten af aan het eind van het kalenderjaar. De stand van de WW is nog steeds erg laag. Vergeleken met januari 2022 ligt het aantal WW-uitkeringen 20 procent lager. In januari 2023 kwamen er 23 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er 18 duizend beëindigd.

Krimp niet-beroepsbevolking

In januari hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):