dinsdag, 21. februari 2023 - 9:31 Update: 21-02-2023 16:09

Helft van de bedrijven kan hogere kosten nauwelijks of niet doorberekenen

Vissersboten
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

In hoeverre ondernemers gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk. Bijna 4 procent zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen, en 43 procent voor een groot deel. 46 procent kan dat voor een klein deel, en iets meer dan 6 procent geeft aan dat dat helemaal niet kan. Meer dan de helft van de ondernemers ziet prijsstijgingen als meest zorgelijke ontwikkeling voor hun bedrijf in het komende jaar. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Ondernemers hadden zowel in 2022 als in 2021 te maken met prijsstijgingen in onder andere energie en grondstoffen. Vergeleken met begin vorig jaar gaf een groter deel van de ondernemers aan de gestegen kosten voor een groot deel te kunnen doorberekenen. Zowel het percentage dat geheel niet kon doorberekenen als het percentage dat volledig kon doorberekenen is gedaald.

Ruim een vijfde in onroerend goed en landbouw kan niet doorberekenen

Ondernemers binnen de verhuur en handel van onroerend goed geven met bijna 23 procent het vaakst aan dat de gestegen kosten niet doorberekend kunnen worden. Dit is wel lager dan een jaar eerder, toen het aandeel in deze bedrijfstak boven de 50 procent lag. Ook binnen de landbouw, bosbouw en visserij zeggen relatief veel ondernemers verhoogde kosten niet door te kunnen berekenen. Binnen de industrie was dit percentage met ruim 2 procent het laagst.

Voor het komende jaar geeft ruim 56 procent van de ondernemers aan dat prijsstijgingen de meest zorgelijke ontwikkeling vormen voor hun bedrijf. Binnen de handel gaven ondernemers met ruim 66 procent dit het vaakst aan, binnen de horeca met ruim 31 procent het minst vaak.

 

Categorie:
Provincie: