woensdag, 5. april 2023 - 9:33

Meer patiënten moeten behandeld worden in een regionaal traumacentrum

ambulancepersoneel
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Per jaar komen rond de 1500 zwaar gewonde patiënten niet direct in een regionaal traumacentrum terecht. Dat is een derde van het totaal aantal zwaar gewonde patiënten. De afspraak is dat tenminste 90% van deze patiënten in een traumacentrum behandeld wordt. Het Zorginstituut Nederland heeft minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanbevelingen gedaan hoe deze zogenaamde multitraumanorm in 2024 behaald kan worden.

Teveel patiënten met ernstig, levensbedreigend letsel worden niet in een regionaal traumacentrum geholpen. Onderzoek toont aan dat behandeling in een traumacentrum mensenlevens kan redden, ook als dit niet het meest nabije ziekenhuis is. Met de betrokken partijen zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA) daarom afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de 90%-multitraumanorm binnen afzienbare termijn wel behaald wordt. Het advies van het Zorginstituut bevat concrete aanbevelingen, zoals het verbeteren van triage en het maken van regionale afspraken die moeten voorkomen dat er nog een tussenstop wordt gemaakt in het meest nabije ziekenhuis. Als deze aanbevelingen worden opgevolgd moet het mogelijk zijn om in 2024 de norm te behalen. Minister Kuipers gaat in gesprek met de betrokken partijen om af te spreken hoe de aanbevelingen spoedig kunnen worden opgepakt.

Minister Ernst Kuipers: "Er zijn drie belangrijke punten die moeten veranderen in de acute zorg. Ten eerste moet de acute zorg in de volle breedte voldoen aan de minimale kwaliteitseisen die we hebben. Ten tweede is er regionale zorgcöordinatie nodig, zodat patiënten met een acute maar niet-levensbedreigende zorgvraag meteen op de juiste plek en door de juiste zorgverlener worden geholpen. Tenslotte is het belangrijk dat mensen met een ernstige, levensbedreigende aandoening direct naar een centrum worden gebracht dat is ingericht voor hun aandoening. De zorg voor multitrauma patiënten is van dat laatste een voorbeeld. Ik ben blij met dit advies, teveel patiënten krijgen nu niet de beste zorg. Met dit advies kunnen en moeten de betrokken partijen aan de slag om de norm snel te behalen."

Categorie:
Provincie: