vrijdag, 21. april 2023 - 9:28

Peren populairder bij fruitteler dan appels

Peren aan boom
Foto: PX
Den Haag

De oppervlakte in gebruik voor de teelt van appels is sinds 1950 met 85 procent afgenomen. Bij peren nam het areaal van 1950 tot 2022 met een derde af. Lange tijd was het areaal appels groter dan peren, maar dat is sinds 2012 omgekeerd. In 2022 was de opbrengst van appels 6 procent lager dan in 1950, terwijl de perenopbrengst in dezelfde periode ruim verdrievoudigde. Dit blijkt uit het nieuwe landbouwdashboard van het CBS.

In 1950 werd 40,6 duizend hectare landbouwgrond gebruikt voor de teelt van appels, voor peren was dat 14,5 duizend. Het areaal appels neemt sinds jaren vijftig af. In 2022 werd er op 5,9 duizend hectare appels geteeld. Ook het areaal peren nam tot eind jaren tachtig af. Sinds begin jaren negentig is het areaal peren toegenomen en heeft het zich de laatste jaren rond de 10 duizend hectare gestabiliseerd. 

Sinds 1980 houdt het CBS ook de gemiddelde arealen van appel- en perentelers bij. In 1980 had een appelteler een boomgaard van gemiddeld 3,4 hectare, in 2022 was dat 6,5 hectare. Het gemiddelde areaal van een perenteler groeide van 1,3 hectare naar 8,7 hectare.

Lange tijd lag de nadruk bij fruitteelt op de teelt van appels, maar sinds 2012 is het areaal peren groter dan appels. Belangrijke redenen voor deze verschuiving zijn de internationale concurrentie op de appelmarkt en veranderingen in de weersomstandigheden, zoals minder nachtvorst.

Opbrengst appels en peren gestegen

Ondanks afname van het areaal appels steeg de productie in 1993 naar een recordopbrengst van 597 miljoen kilogram. Sinds het begin van deze eeuw is de opbrengst afgenomen, dit komt door de afname van het areaal. In 2022 werd 236 miljoen kilogram appels geoogst.

De opbrengst van peren bleef tot 2000 meestal onder de 150 miljoen kilogram. Na 2000 is dit toegenomen. In 2022 werd 351 miljoen kilogram peren geoogst.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):