zondag, 2. juli 2023 - 12:28 Update: 02-07-2023 12:28

FNV: verhoog sociaal minimum

Foto van loonstrook | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Het bedrag dat mensen minimaal nodig hebben om van te leven, het sociaal minimum, is in Nederland veel te laag. Mensen die leven van het sociaal minimum komen nu tussen de 100 en 500 per maand tekort, zegt de commissie sociaal minimum vandaag in haar eerste advies aan het kabinet.

FNV vicevoorzitter Kitty Jong: “De FNV en vele andere partijen, waaronder de SER, geven al jaren aan dat het sociaal minimum in Nederland veel te laag is. Als FNV zijn we blij met de erkenning dat een - door het kabinet ingestelde - commissie tot hetzelfde oordeel komt. Maar het is vooral wrang. Te lang hebben dus teveel mensen in Nederland in armoede geleefd en doen dat nog steeds. De overheid verzuimt al jaren haar taak om de bestaanszekerheid van burgers te garanderen, bijvoorbeeld door jaarlijks te bezuinigen op de bijstand en het minimumloon laag te houden. De commissie sociaal minimum geeft een doorwrochte analyse waarom het bestaansminimum fors omhoog moet. Het kabinet kán niet om dit advies heen en moet het sociaal minimum zo snel mogelijk verhogen zodat het grondwettelijke recht op bestaanszekerheid wordt gegarandeerd.”

FNV voert al lange tijd actie voor de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur met daaraan een blijvende koppeling van de bijstand en de AOW. Onder druk van deze acties is begin dit jaar het minimumloon met 10% verhoogd met daaraan gekoppeld de uitkeringen, maar deze verhoging is nog niet voldoende om armoede te voorkomen.

Volgens de FNV staat de bestaanszekerheid van veel mensen in Nederland onder druk. Vele uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden, maar ook werkenden komen moeilijk rond. 90% van de bijstandsgerechtigden leeft onder de door de Europese Commissie vastgestelde Armoederisicogrens. Deze gaat uit van 60% van het mediane inkomen.

De commissie Sociaal Minimum adviseert om onder andere voor het basisbudget de bijstand met 7,4% te verhogen en het minimumloon met 7%. Daar bovenop zou volgens de commissie ook een flexbudget toegevoegd moeten worden van 3%, 6% of 9%. Kitty Jong: “Het is nog maar de vraag of alle maatregelen samen voldoende zijn. Daarnaast biedt het opsplitsen van het advies in; wat minimaal nodig is en in wat menselijk nodig is teveel ruimte voor de overheid om deelkeuzes te maken. Dat is onacceptabel, want bestaanszekerheid is meer dan alleen je boterham kunnen betalen. Mensen moeten ook kunnen leven. De aanbevelingen van de commissie betekenen wat de FNV betreft dan ook een forse verhoging van het minimumloon en de uitkeringen tot boven de hoogte van de Europese armoedegrens. Er is geld genoeg in Nederland, het is nu een kwestie van eerlijk verdelen. Het is alle hens aan dek.”

Categorie:
Provincie:
Tag(s):