maandag, 3. juli 2023 - 8:34 Update: 03-07-2023 8:35

Productie stikstof en fosfaat in dierlijke mest onder mestplafond

fosfaatreductie-melkveehouderij-koe-weiland-mest
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 467 miljoen kilogram in 2022. Dat is 0,8 procent minder dan een jaar eerder, en 4,6 procent onder het in 2022 geldende stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding was 150 miljoen kilogram. Dat is 1,6 procent meer dan een jaar eerder en 0,2 procent onder het fosfaatplafond. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.

In 2022 bleef de stikstofuitscheiding in de mest van koeien, varkens, kippen en ander vee 22 miljoen kilogram onder het voor 2022 geldende stikstofplafond van 489,4 miljoen kilogram. In 2025 wordt het productieplafond aangescherpt tot 440 miljoen kilogram stikstof.

Sinds 2017 is de stikstofuitscheiding van de veestapel afgenomen met 45 miljoen kilogram, en de fosfaatuitscheiding met 19 miljoen kilogram. De grootste bijdrage hieraan werd geleverd door de melkveehouderij, vooral door het houden van minder koeien en jongvee.

Stikstofuitscheiding melkvee daalt verder

Melkkoeien en het bijbehorende jongvee scheidden vorig jaar 269 miljoen kilogram stikstof uit, 1,4 procent minder dan in 2021. Tot 2015 werd de omvang van de melkveestapel begrensd door het melkquotum. Om de groei van de melkveestapel na de afschaffing van het melkquotum een halt toe te roepen is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. Sinds 2018 daalt de stikstofuitscheiding door de melkveesector.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):