vrijdag, 28. juli 2023 - 9:46

Bevolking eerste halfjaar gegroeid met 55 duizend inwoners

Foto van supermarkt | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2023 met 54,8 duizend inwoners gegroeid. In het eerste halfjaar van 2022 kwamen er nog 119,2 duizend inwoners bij. De bevolkingsgroei is in 2023 vooral lager door de teruggelopen immigratie vanuit Oekraïne. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

De totale bevolkingsgroei kwam ook lager uit doordat er 6,2 duizend meer mensen overleden dan er kinderen geboren werden. Dit sterfteoverschot is groter dan in dezelfde periode vorig jaar. De sterfte was relatief hoog, terwijl er naar verhouding weinig kinderen geboren werden.

Minder instroom vanuit Oekraïne

De groei door buitenlandse migratie kwam per saldo (immigratie min emigratie) uit op 61 duizend, een halvering ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. Er vestigden zich minder immigranten, terwijl de emigratie juist wat hoger was. De daling van de immigratie komt grotendeels door het teruggelopen aantal Oekraïense vluchtelingen. In de eerste helft van 2022 kwamen er per saldo nog ruim 73 duizend mensen uit Oekraïne naar Nederland. Dit jaar waren dit er 7,5 duizend. Op 1 juli verbleven er in totaal 101 duizend Oekraïense migranten in Nederland die sinds het begin van de oorlog naar Nederland zijn gekomen.

Buitenlandse migratie uit Azië en Europa vrijwel gelijk gebleven

De groei door buitenlandse migratie is in het eerste halfjaar van 2023 bij de meeste groepen migranten vergelijkbaar met vorig jaar (de voormalige Sovjet-Unie, waaronder Oekraïners, niet meegerekend). Zowel de immigratie als de emigratie zijn in 2023 licht gegroeid. Alleen van de groep die geboren is in Afrika nam de migratie af (-11,6 procent). 

In 2023 kwamen de meeste immigranten uit Europa, maar doordat de emigratie van Europeanen relatief hoog ligt, kwamen per saldo de meeste migranten uit Azië. Buiten de groep die in de voormalige Sovjet-Unie geboren is, kwamen per saldo de meeste migranten uit Syrië (8,7 duizend), Turkije (5,1 duizend), Polen (4,5 duizend) en India (4,2 duizend).

 

 

Categorie:
Provincie: