maandag, 4. maart 2024 - 9:54

Nederlandse landbouwexport in 2023: lichte groei door prijsstijgingen

Landbouw
Foto: PX
Den Haag

Nederland exporteerde in 2023 ter waarde van €123,8 miljard aan landbouwgoederen, 1,6% meer dan 2022. Deze beperkte groei is het gevolg van prijsstijgingen. Het volume van de export daalde namelijk in 2023. De import van landbouwgoederen nam af met 3,3% (€83,9 miljard in 2023). Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Wageningen Economic Research (WEcR) en het CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Minister Piet Adema: “De handelscijfers van de Nederlandse landbouw laten ook dit jaar weer zien hoe verweven de Nederlandse agrofoodsector is met de wereldmarkt en dat we op die markt een grote, innovatieve rol spelen. Daar mogen we best trots op zijn en dit moeten we ook niet uit het oog verliezen in de transitie naar een duurzame landbouw. Nederland verdient aan de landbouw en boeren, tuinders en vissers verdienen door (internationaal) te ondernemen, innoveren en onze expertises met de wereld te delen.”   

Meeste handel met buurlanden

Zowel bij de export (71%) als import (61%) van landbouwgoederen vond het merendeel van onze handel plaats binnen de Europese Unie (EU). In de totale landbouwexport nam het aandeel van export naar EU-landen met 2,5% toe. Net als voorgaande jaren ging de meeste landbouwexport in 2023 naar buurlanden. Zo ging 24% naar Duitsland, 12% naar België, 9% naar Frankrijk en 8% naar het Verenigd Koninkrijk. Duitsland is met 19% traditioneel de belangrijkste leverancier van landbouwgoederen naar Nederland. Daarna volgden België en Frankrijk, met 14% en 6% van onze totale import van landbouwgoederen.

Van de €123,8 miljard aan landbouwexport bestaat €82,1 miljard uit goederenexport van Nederlandse makelij en €41,7 miljard uit wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij. De belangrijkste goederengroepen bij de export waren zuivel en eieren (€12 miljard), sierteeltproducten (€11,5 miljard), vlees (€11,2 miljard), aardappelen en groenten (€8,7 miljard) en dranken (€8,1 miljard). De totale verdiensten aan de landbouwexport kwamen neer op €50,4 miljard.

Bij de import waren de belangrijkste productgroepen voor Nederland natuurlijke vetten en oliën (€7,85 miljard), fruit (€7,62 miljard), dranken (€5,95 miljard), overige landbouwgoederen (€5,77 miljard) en zuivel en eieren (€5,71 miljard). Van de Nederlands landbouwimport ging 72,2% uiteindelijk weer naar het buitenland.

Gevolgen oorlog in Oekraïne

In februari 2022 werd de wereld geconfronteerd met de Russische inval in Oekraïne. Dit heeft ook gevolgen voor de handel in landbouwgoederen. Ten opzichte van 2022 zien we in 2023 een verdere daling van de export van landbouwgoederen naar Rusland en zien we juist een lichte stijging van de import van landbouwgoederen vanuit Oekraïne.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):