dinsdag, 5. januari 2016 - 13:32 Update: 05-01-2016 18:59

Artsen willen geen verplichting voor uitvoeren euthanasie

Artsen willen niet verplicht worden bij uitvoeren euthanasie
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Ondanks de wens om zelf te kunnen bepalen hoe en wanneer men dood wil, mag dit volgens de artsenorganisatie KNMG niet leiden tot een meewerkplicht tot euthanasie voor artsen.

KNMG deed samen met het NRC een onderzoek. Volgens de artsenorganisatie is de uitkomst van het onderzoek niet verrassend, maar wel een duidelijk signaal dat men zelf wil kunnen beschikken over de wens tot euthanasie.

KNMG-voorzitter Van der Gaag: ‘Hoe zou het proces rond zelfbeschikking eruit moeten zien? En mag de wens tot zelfbeschikking leiden tot een verplichting voor de dokter om hieraan mee te werken? Veel dokters zouden daar grote moeite mee hebben.’

De euthanasiewet, waaraan artsenfederatie KNMG heeft meegewerkt, legt de beoordelingsprocedure en (niet verplichte) uitvoering van euthanasie in handen van artsen. Zij moeten volgens de wet afwegen of er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en of dit lijden een medische grondslag heeft. Ook bezien zij of het verzoek weloverwogen en vrijwillig is en of er geen redelijke alternatieven meer zijn. Euthanasie is - nog steeds - een ultimum remedium.

Van der Gaag: ‘Dat maakt de euthanasiepraktijk tot een kwalitatief hoogwaardige én gecontroleerde praktijk. Maar het is ook een praktijk waarin je als patiënt euthanasie niet kunt ‘afdwingen’. De wet geeft artsen de ruimte een eigen afweging te maken. Niet alleen omdat er voor euthanasie geen medische indicatie is, maar vooral omdat de arts een fundamentele morele en juridische grens heeft en die moet overschrijden bij euthanasie. 

Categorie:
Provincie: