vrijdag, 8. januari 2016 - 9:19 Update: 08-01-2016 11:49

KWF start nieuw programma om patiënt sneller te kunnen helpen

Nieuwe onderzoeksfinanciering KWF helpt wetenschap én patiënt vooruit
Foto: Archief EHF
Amsterdam

KWF is van mening dat nieuwe vindingen sneller bij de patiënt kunnen en moeten komen en start vanaf vandaag het nieuwe Programma Onderzoek & Implementatie waarbij KWF anders financiert, beoordeelt en werkt. Dit meldt KWF vrijdag.

Het nieuwe programma sluit beter aan bij de ontwikkelingen en behoeften in het onderzoeksveld en zorgt er voor dat de resultaten optimaal bijdragen aan de missiedoelen van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Daarnaast gaat KWF er voor zorgen en erop toezien dat de kennis en de middelen die ter beschikking zijn/komen ook daadwerkelijk gebruikt en toegepast worden en dat eventuele opbrengsten voortkomend uit KWF gefinancierd onderzoek opnieuw worden geïnvesteerd in hoogstaand oncologisch onderzoek. 

Onderzoek doorloopt verschillende onderzoeksfases. Het traject van een idee naar de praktijk is een langdurig en onvoorspelbaar proces dat 2 tot 20 jaar kan duren. In die tijd gebeurt er veel. Het is daarom van essentieel belang dat de nieuwe financieringsstructuur, beoordelingsmethodiek en begeleiding vanuit KWF aansluit bij de huidige tijd, flexibel is en bijgesteld kan worden naar gelang zich in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voordoen.

‘Al 65 jaar financieren we kwalitatief goed onderzoek', aldus directeur Michel Rudolphie. ‘Het punt is dat we ervan uitgingen dat het resultaat zijn weg naar de patiënt wel vond. Inmiddels weten we dat dit niet altijd even efficiënt gebeurt. Daarop gaan we nu actief sturen door het volledige onderzoekstraject - van fundamenteel onderzoek tot en met klinische toepassing - maximaal te ondersteunen en per onderzoeksfase goed te kijken naar specifieke behoeften van onderzoekers. Zo kunnen we niet alleen een betere partner zijn voor onderzoekers, maar ook de maatschappij het benodigde inzicht geven. Donateurs willen – terecht – weten hoe hun gedoneerde geld concreet bijdraagt aan de kankerbestrijding.’

Categorie:
Provincie: