vrijdag, 29. januari 2016 - 9:23 Update: 29-01-2016 13:56

Vraag naar psycho-sociale zorg verschilt sterk per gemeente

Inwoners Heerlen, Rijswijk en Vaals hebben meest psychische klachten
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Heerlen

Sinds de invoering van de basis GGZ in 2014 staat de huisarts veel centraler in de psychische zorgverlening. Dit vraagt vaak aanpassingen in de organisatie van de huisartspraktijk. Met behulp van de cijfers van de VAAM (Vraag en Aanbod Analyse Monitor) kan een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld een inschatting maken of een extra praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) nodig is. Wat opvalt is dat de vraag naar psycho-sociale zorg in de huisartsenpraktijk sterk verschilt per gemeente.

Relatief veel contacten met de huisarts voor psychische klachten zijn er bijvoorbeeld in de gemeenten Heerlen, Rijswijk en Vaals (206 tot 221 per 1000 inwoners, Nederlands gemiddelde 180 per 1000 inwoners). Er wonen in deze gemeenten veel ouderen, Vaals en Heerlen hebben daarnaast veel huishoudens met een laag inkomen. In Rijswijk wonen relatief veel vrouwen. In gebieden met dergelijke bevolkingssamenstellingen ziet de huisarts dus veel patiënten met psychische klachten. Met behulp van deze geschatte cijfers kan een huisarts een afweging maken of er extra ondersteuning door een POH-GGZ nodig is.

Minst aantal klachten

De samenstelling van de gemeenten Haaren, Rozendaal en Zeevang leidt juist tot relatief weinig contacten voor psychische klachten met de huisarts (115 tot 131 contacten per 1000 inwoners). In deze gemeenten zijn er weinig eenpersoonshuishoudens, wonen weinig niet-Westerse allochtonen en weinig 25-39 jarigen. In gemeente Haaren wonen veel mannen, in Rozendaal juist meer vrouwen. Het aantal 75 plussers is in Rozendaal hoog, maar in Haaren juist laag. Hoewel de bevolkingssamenstelling van deze gemeenten dus divers is, leidt de verhouding van de kenmerken tot een vergelijkbaar laag aantal contacten met de huisarts.