vrijdag, 12. februari 2016 - 9:35 Update: 12-02-2016 9:41

Patiënten met alvleesklierkanker beter af in gespecialiseerd centrum

Patiënten met alvleesklierkanker beter af in gespecialiseerd centrum
Foto: Archief EHF

Patiënten met alvleesklierkanker hebben een betere kans op overleving als zij direct na de diagnose worden doorgestuurd naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in deze vorm van kanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Catharina Ziekenhuis, op basis van landelijke cijfers uit de Nederlands Kanker Registratie van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL).

Het vooraanstaande medisch tijdschrift British Journal of Surgery heeft hierover een artikel gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat patiënten die de diagnose alvleesklierkanker krijgen in een niet-gespecialiseerd ziekenhuis, minder vaak een operatie ondergaan. 'En een operatie, al dan niet gecombineerd met chemotherapie, is op dit moment de enige behandeling die kans geeft op genezing', aldus chirurg dr. Ignace de Hingh van het Catharina Ziekenhuis.

De Hingh waakt voor te veel optimisme. 'De overlevingskansen van patiënten met alvleesklierkanker zijn nog altijd klein, maar langzaam maar zeker boeken we toch vooruitgang.' Gemiddeld leven patiënten na een operatie twee keer zo lang dan zonder. En in sommige gevallen zijn patiënten na een operatie genezen. In gespecialiseerde centra is meer kennis beschikbaar over deze vorm van kanker. De Hingh pleit er daarom voor om alle patiënten met alvleesklierkanker te bespreken met artsen uit zo’n gespecialiseerd centrum. 'Uit het onderzoek komt naar voren dat er aanzienlijke verschillen zijn in het doorverwijzen van patiënten. In sommige gevallen komt een patiënt namelijk wel in aanmerking voor een operatie terwijl dat niet zo is ingeschat in het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld.'

Wekelijkse bespreking

Vooruitlopend op deze studieresultaten hebben zes ziekenhuizen in de regio Oost-Brabant/Midden-Limburg  de zorg voor deze patiëntengroep al op elkaar afgestemd. Wekelijks worden door de artsen uit de zes betrokken ziekenhuizen - St. Anna Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Bernhoven, SJG Weert en het Catharina Ziekenhuis - alle patiënten besproken in een zogenoemd multidisciplinair overleg (MDO). De Hingh: 'Dat werkt twee kanten op. Wij kunnen door onze expertise beter inschatten of een patiënt wel of niet geopereerd kan worden. En door deze wekelijkse bespreking blijft de kennis over deze vorm van kanker in de deelnemende ziekenhuizen op een hoger niveau.'    

In Nederland zijn 19 ziekenhuizen gespecialiseerd in alvleesklierkanker. Om in aanmerking te komen voor die status moet een ziekenhuis meer dan 20 operaties per jaar uitvoeren. Het Catharina Ziekenhuis is met 70 operaties per jaar in Brabant het grootste centrum voor alvleesklierkanker.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het KWF en Dutch Pancreatic Cancer Group. De studie werd uitgevoerd met behulp van data afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van patiënten die tussen 2005 en 2012 de diagnose alvleesklierkanker kregen. In Nederland werd in 2014 volgens KWF bij 2348 mensen de diagnose alvleesklierkanker gesteld. 

Categorie: