donderdag, 24. maart 2016 - 13:06 Update: 25-03-2016 20:36

'Medische zorg aan asielzoekers stond in 2015 onder druk'

IGZ: 'Grote instroom zette medische zorg aan asielzoekers onder druk'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

In 2015 stond de medische zorg aan asielzoekers onder druk door de grote instroom. Dit meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) donderdag.

De IGZ onderzocht daarom de beschikbaarheid van huisartsenzorg, tijdige medische intake, beschikbaarheid van jeugdgezondheidszorg en tbc-screening. Snel na de bezoeken aan de opvanglocaties besprak de inspectie de resultaten met de landelijke organisaties. Daardoor konden die meteen beginnen met verbeteren. 'Inmiddels zijn de belangrijkste risico’s onder controle', aldus de IGZ.

Meer asielzoekers

In 2015 kwamen er meer asielzoekers naar Nederland dan in 2014. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) breidde het aantal (nood)opvanglocaties uit van 40 naar ongeveer 100. Door deze snelle uitbreiding ontstonden risico’s in de medische zorg aan asielzoekers. 

De inspectie heeft daarom onderzoek gedaan op nieuwe opvangcentra. Daarbij keek de inspectie naar de grootste risico’s voor de medische zorg. De betrokken organisaties moesten die zo snel mogelijk beperken.

Samenwerking

Bij de medische zorg aan asielzoekers zijn verschillende organisaties betrokken: Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A), GGD’en, COA en Menzis COA Administratie (MCA). Deze organisaties werken goed samen. Daardoor zijn de grootste risico’s beperkt gebleven. Waar dat nodig was, sprak de inspectie al tijdens het onderzoek verbeteringen af. 

Conclusies

Medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij de medische zorg en opvang van asielzoekers laten grote inzet en betrokkenheid zien. GC A had op elke nieuwe opvanglocatie een huisartsenteam georganiseerd. MCA had de andere eerstelijnszorg geregeld, zoals apothekers, tandartsen en verloskundigen. 

Het lukte de organisaties echter niet om aan alle normen te voldoen. Veel asielzoekers kregen bij aankomst in Nederland bijvoorbeeld geen medische intake. Ook was de GC A praktijklijn voor de huisartsenzorg slechter te bereiken. Verder werden in 2015 niet alle nieuwe asielzoekers op tijd onderzocht op tbc. En niet alle kinderen kregen op tijd hun inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Inmiddels voldoet de medische zorg voor asielzoekers voor een groot deel aan de belangrijkste normen. Er is wel nog verdere verbetering nodig. De IGZ adviseert de betrokken organisaties op landelijk niveau om op gezondheidsklachten van asielzoekers beter te volgen. Verder adviseert de inspectie de organisaties om de voorlichting aan asielzoekers over de Nederlandse gezondheidszorg te verbeteren. De IGZ blijft ook dit jaar toezien op medische zorg aan asielzoekers.

Categorie:
Provincie: