dinsdag, 12. april 2016 - 8:53 Update: 12-04-2016 17:07

Gemeente Strijen gaat gezondheidsonderzoek doen voor omwonenden Moerdijk

Meer onderzoek naar gezondheid rond Moerdijk
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Moerdijk

In navolging van de gemeente Moerdijk, wordt ook in de gemeente Strijen onderzoek gedaan naar de gezondheid van de inwoners. Om zodoende de gezondheidseffecten voor omwonenden van industrieterrein Moerdijk in beeld te krijgen.

Aanleiding voor het gezondheidsonderzoek is het recente voorval bij Shell Moerdijk waarbij gedurende langere tijd onopgemerkt de kankerverwekkende stof ethyleenoxide ontsnapte. Bij wind variërend vanuit het zuidwesten tot het zuidoosten ligt Strijensas en de directe omgeving onder de invloedssfeer van het industrieterrein Moerdijk. Waardoor ook de inwoners van de gemeente Strijen bezorgd zijn over hun gezondheid.

Het college van Strijen schreef vervolgens diverse brieven aan verschillende instanties. Tevens vond overleg plaats tussen burgemeester Moerkerke, vertegenwoordigers van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DGJ) en de GGD West-Brabant. Inmiddels is een offerte ontvangen van de DGJ voor het uitvoeren van het onderzoek.

Het uit te voeren onderzoek, op basis van de cijfers van de Nederlandse Kanker Registratie (IKNL), moet uitwijzen of bij de Strijense bevolking meer tumoren voorkomen dan het landelijk gemiddelde. Het is tevens de bedoeling de huisartsen te betrekken in het onderzoek. Deze bereidwilligheid wordt echter nog bij de huisartsen in Strijen nagegaan.

De kosten van het gezondheidsonderzoek door de DGJ bedragen 9.900 euro.

Categorie:
Provincie: