maandag, 18. april 2016 - 17:03 Update: 18-04-2016 20:47

Greenpeace wil supermarkt gifvrij voor de bij

Greenpeace:Red de bij, maak je supermarkt gifvrij
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Intensivering van de landbouw heeft geleid tot een kaalslag onder wilde bijen, hommels, vlinders en vogels. Greenpeace onderzocht de gevolgen van intensief pesticidegebruik op mens, dier en milieu én ziet supermarkten als onderdeel van de oplossing. Dit meldt Greenpeace maandag.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het nieuwe rapport ‘Bijensterfte in het schap; Supermarkten: stop de stille lente’. De biodiversiteit op het Nederlandse platteland is sterk gedaald door monoculturen, bestrijdingsmiddelen, grote akkers met weinig wilde bloemen, vermesting en verdroging. 

Als we nu én in de toekomst een duurzame maaltijd willen eten en een florerend platteland wensen, is een versnelde overgang naar ecologische landbouw noodzakelijk. Om dat te bereiken zijn de supermarkten aan zet. De supermarkten zijn in Nederland het belangrijkste afzetkanaal voor de producten uit de landbouw en hebben een dominante positie in de voedselketen.

Ban schadelijke pesticiden uit de supermarkt

Supermarkten moeten hun beleid drastisch omgooien door een aantal schadelijke bestrijdingsmiddelen met prioriteit uit hun keten te bannen en ervoor te zorgen dat hun handelsketen geen schade meer aanricht aan bestuivers, biodiversiteit en milieu.

Innovatieve boeren

Innovatieve boeren tonen in de praktijk aan dat een duurzamere landbouw mogelijk is. Zij steken hun nek uit voor onze voedseltoekomst. De supermarkten zouden deze boeren moeten ondersteunen. Als supermarkten deze verantwoordelijkheid serieus nemen, kan de omslag naar een bijvriendelijke en duurzame landbouw werkelijkheid worden.

Oproep Greenpeace

Om de vakken van Albert Heijn, Jumbo en Lidl te vullen, worden elk jaar miljoenen kilo's gif op onze akkers gespoten. Daar gaan onmisbare bestuivers zoals bijen en hommels massaal door dood. Kom daarom nu in actie: red de bij, maak je supermarkt gifvrij.

Categorie:
Provincie: