donderdag, 16. juni 2016 - 13:42 Update: 16-06-2016 15:30

Bureaucratie kost jeugdzorg 18-miljoen euro

Toegenomen bureaucratie kost jeugd ggz 18-miljoen euro
Amersfoort

Toegenomen bureaucratie na de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten kost jeugd-ggz instellingen ongeveer 18 miljoen euro extra. Gespecialiseerde jeugd-ggz instellingen moeten met talrijke gemeenten afzonderlijke afspraken maken over verantwoording over geleverde zorg en de betaling ervan. De administratieve kosten zijn hierdoor met ruim 10 procent gestegen.

GGZ Nederland sprak hierover met De Volkskrant. In het artikel dat vandaag verscheen vertellen ggz-bestuurders waar ze tegenaan lopen. Bestuurder Jan Menting van Yulius: ‘Als er meer kinderen uit een gemeente naar ons worden doorverwezen, dan waarvoor zorg is ingekocht, krijgen we dat niet uitbetaald’. Dit speelt ook bij Karakter: ‘We hebben zeven boekhouders extra in dienst en het kost ons veel extra tijd. Ik zou voor dat geld ook  tweehonderd kinderen kunnen behandelen’, zegt bestuurder Koos Lukkien.

Hoewel zorgbranches met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken hebben gemaakt over standaardisering van contracten en verantwoording, hanteren veel gemeenten eigen betalings- en verantwoordingssystemen met eigen cijfercodes en eigen formulieren. GGZ Nederland roept gemeenten op tot meer onderlinge samenwerking om zo de administratieve lasten te beteugelen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):