woensdag, 6. juli 2016 - 9:24

Eindrapport toezicht op 150 verpleegzorginstellingen: 38 blijven onder intensief toezicht

Eindrapport toezicht op 150 verpleegzorginstellingen: 38 blijven onder intensief toezicht
Foto: Archief EHF
Den Haag

De zorg in verpleeghuizen is complexer dan ooit en dat neemt alleen maar toe. Mensen blijven langer thuis wonen. Op het moment dat ze in een verpleeghuis gaan wonen, is de zorgbehoefte vaak zeer groot. Niet alle instellingen zijn daar klaar voor. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Een derde daarvan moet zich extra inspannen om de complexe zorg aan te kunnen. Daar is blijvend intensief toezicht nodig. De inspectie vindt dat zorgelijk. Zeker omdat zij signalen ontvangt dat meer instellingen hier problemen mee hebben. De grootste zorgen heeft de IGZ over het verbetervermogen van elf organisaties. Daar is meer nodig dan alleen intensief toezicht.

Intensief toezicht op een deel van de verpleegzorginstellingen

In 2014 publiceerde de IGZ het rapport ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam’. Naar aanleiding daarvan hield de inspectie het afgelopen jaar extra toezicht op verpleegzorginstellingen. Over al deze organisaties maakte de inspectie zich zorgen. Die zorgen gingen over het sturen op kwaliteit en veiligheid door bestuurders en de kennis en vaardigheden van medewerkers. Ook paste de deskundigheid en inzetbaarheid van het personeel niet goed bij de zorgbehoefte van cliënten.

Sturen op kwaliteit en veiligheid

Ruim een derde van de 150 getoetste instellingen stuurt onvoldoende op kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het lukt hen niet om verbeteringen vast te houden. Bijna de helft meldt fouten of bijna fouten niet bij de eigen meldingencommissie. Of de instelling gebruikt de meldingeninformatie niet om de kwaliteit te verbeteren. De inspectie vindt dit erg belangrijk voor veilige en cliëntgerichte zorg.

Positief is dat 91 procent van de instellingen ervaringen van cliënten goed gebruikt om de zorg te verbeteren. Ook gebruikte 88 procent klachten van cliënten of familie voor verbeteringen.

Deskundigheid medewerkers

In 39 procent van de 150 instellingen voeren de medewerkers geen tweede controle uit bij risicovolle medicatie. Een kwart heeft onvoldoende vastgelegd welk soort zorgverlener betrokken is bij de verschillende onderdelen van de zorg. Ook is niet duidelijk terug te vinden wie waarvoor verantwoordelijk is. De coördinatie van de dagelijkse zorg kan beter. Wel zag de inspectie in de instellingen waar zij kwam zeer betrokken medewerkers met aandacht voor de cliënt.

Afstemming deskundigheid en inzetbaarheid personeel op zorgbehoefte

De inspectie zag dat de kennis en vaardigheden van het personeel op verschillende punten nog onvoldoende is. In 20 procent van de bezochte verpleeghuizen passen medewerkers vrijheidsbeperkende maatregelen niet zorgvuldig toe. In bijna 40 procent van de instellingen werken medewerkers niet volgens afgesproken protocollen en richtlijnen. De inspectie ziet dat veel instellingen wel bezig zijn de deskundigheid van medewerkers te verbeteren. Maar dat duurt te lang.

Handhaving en vervolgtoezicht

Tussen januari 2015 en eind april 2016 stelde de inspectie 8 huizen van de 150 verpleegzorginstellingen onder verscherpt toezicht. Een van de 150 instellingen kreeg een aanwijzing. Ook gaf de inspectie een aanwijzing aan een verpleeghuis dat oorspronkelijk niet tot de 150 instellingen behoorde. Bij 38 van de 150 instellingen vervolgt de IGZ haar toezicht met inspectiebezoeken en bestuursgesprekken. Bij 11 instellingen houdt de inspectie zeer intensief vervolgtoezicht.

Categorie:
Provincie: