donderdag, 28. juli 2016 - 18:45 Update: 29-07-2016 16:29

IGZ geeft 150 zwakke verpleegzorginstellingen tekst en uitleg

IGZ informeert 150 verpleegzorginstellingen na extra toezicht
Foto: Archief EHF
Utrecht

Nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) afgelopen jaar extra toezicht hield op 150 verpleegzorginstellingen gaat zij alle zorginstellingen in een brief informeren waarom zij op de lijst stonden. dit heeft IGZ donderdag bekendgemaakt.

Op 4 juli 2016 publiceerde IGZ een rapport over het onderzoek onder de 150 instellingen. De inspectie heeft de 11 instellingen waarover zij zich de grootste zorgen maakte een brief gestuurd. Daarin toont de inspectie begrip voor de onrust door publicatie van de lijst van 150 instellingen. Ook legt de IGZ uit hoe de publicatie is verlopen en waarom de instellingen op de lijst stonden. De overige instellingen krijgen volgende week ook een brief.

Na publicatie van het IGZ-rapport wilde de Tweede Kamer dat ook de namen van de instellingen bekend werden. Daarom vroeg staatssecretaris Van Rijn (VWS) de IGZ om die lijst te publiceren. De lijst is nooit bedoeld als ranglijst. Hij diende als intern overzicht van instellingen waarop de inspectie extra toezicht nodig vond.

Toelichting voor elke instelling

De publicatie van de lijst heeft tot veel onrust en vragen geleid bij cliënten, medewerkers en bestuurders. De inspectie heeft met veel instellingen op de lijst contact gehad. Alle 150 instellingen krijgen een brief van de IGZ. Daarin geeft de inspectie een toelichting op de totstandkoming en betekenis van de lijst. 

Verder staat in de brief hoe het toezicht er de komende tijd uit ziet. De IGZ geeft elke instelling een toelichting op het inspectieoordeel en de indeling in één van de categorieën. Hiermee wil de inspectie mogelijke onduidelijkheid daarover bij de instellingen wegnemen.

Open en zorgvuldig

De inspectie wil graag zo open mogelijk zijn, maar ook zorgvuldig. Daarom is de IGZ van plan om de brieven openbaar te maken op www.igz.nl. Uit oogpunt van zorgvuldigheid krijgen de instellingen de mogelijkheid eventuele bedenkingen daartegen te uiten. Daarna volgt een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Vervolgactiviteiten van de IGZ

In oktober komt de inspectie met een nieuw overzicht van de stand van zaken. Die lijst bevat de bijgewerkte indeling van de verpleegzorginstellingen in categorieën. De inspectie zal instellingen die op de nieuwe lijst komen te staan hier vooraf over informeren. 

Zij krijgen ook de kans om een reactie te geven of bezwaar te maken tegen openbaarmaking. Ook daarover neemt de IGZ dan een besluit volgens de Wob. Zo koppelt de inspectie openheid aan zorgvuldigheid.

Zo houdt de IGZ de komende jaren toezicht op de verpleeg(huis)zorg
Mensen komen tegenwoordig met een veel zwaardere zorgvraag in het verpleeghuis wonen. Ook vinden we het allemaal belangrijk dat als wonen in een verpleeghuis nodig is, je zo veel mogelijk kunt leven als thuis. 

De IGZ verandert met deze ontwikkelingen mee. Daarom heeft ze een nieuwe visie geschreven: ‘Zo houdt de inspectie de komende jaren toezicht op de verpleeg(huis)zorg’.

Categorie:
Provincie: