vrijdag, 5. augustus 2016 - 14:47 Update: 05-08-2016 14:57

IGZ: Schijn van belangenverstrengeling bij Zorggroep Alliade

IGZ: Schijn van belangenverstrengeling bij Zorggroep Alliade
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Heerenveen

Zorggroep Alliade in Heerenveen heeft contracten gesloten met de Freya Groep. Dat is een privéonderneming van twee directeuren van Alliade. Daar hebben ze geen persoonlijk financieel voordeel van gehad, maar er ontstond wel de schijn van belangenverstrengeling. Dit melden de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijdag.

'Dit is onwenselijk voor een organisatie met een publieke taak', aldus IGZ en NZa die het onderzoek startten na berichtgeving van RTL Nieuws, twee anonieme meldingen en Kamervragen. In het onderzoek hebben de IGZ en NZa onder meer gekeken hoe Alliade omgaat met de uitgangspunten van goed bestuur. Die staan onder andere in de Zorgbrede Governancecode.

Conclusies

Alliade heeft tot 1 januari 2014 de Zorgbrede Governancecode niet nageleefd, omdat de twee directeuren vóór die datum eveneens bestuurder waren. Vanaf 1 januari 2014 zijn de twee directeuren echter geen bestuurder meer. Daarom is de governancecode niet meer van toepassing op hen. Maar de schijn van belangenverstrengeling bestaat nog steeds. Dat komt doordat de twee directeuren namens Alliade contracten hebben gesloten met hun privéonderneming, de Freya Groep.

De NZa en IGZ hebben geen onterechte zorgdeclaraties gevonden door de ondernemingen van Alliade. Ook zijn er geen problemen met de continuïteit van zorg. De IGZ en NZa hebben niets gevonden dat erop wijst dat de directeuren persoonlijk financieel voordeel hebben gehad. De prijzen die afgesproken zijn tussen Alliade en Freya zijn marktconform. Waar cliënten van Alliade zijn doorverwezen, gebeurde dat volgens de regels van de NZa.

Vervolg

Alliade moet maatregelen nemen om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen en in de toekomst te voorkomen. Daarvoor heeft Alliade van de IGZ vier weken na publicatie van het rapport de tijd gekregen. Alliade heeft de publicatie niet afgewacht en inmiddels maatregelen getroffen om de schijn van belangenverstrengeling te doen beëindigen. De IGZ en NZa zullen beoordelen of die maatregelen voldoen

Categorie:
Provincie: