maandag, 15. augustus 2016 - 18:26 Update: 17-08-2016 13:26

Bloed omwonenden Chemours Dordrecht op PFOA onderzocht

Bloedonderzoek GGD en RIVM voor omwonenden Chemours Dordrecht
Foto: Archief EHF
Dordrecht

De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en het RIVM voeren samen bloedonderzoek uit onder omwonenden van de chemische fabriek Chemours die mogelijk jaren lang een te hoge concentratie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) heeft uitgestoten. Dit heeft het RIVM bekendgemaakt.

Bloedonderzoek

Het RIVM controleert met het bloedonderzoek of bloedserum waardes overeenkomen met de berekeningen en inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen. Onderzoekers nemen een aselecte steekproef onder omwonenden en voeren bij deze mensen bloedonderzoek uit. 

Het bloedonderzoek vindt plaats bij vier groepen, 150 mensen per groep. Een groep van mensen die in hoge mate zijn blootgesteld geweest aan de stof, een groep met minder hoge blootstelling, een groep die na 2002 in het gebied kwam wonen en een groep mensen die niet in het gebied wonen en dus niet zijn blootgesteld. In totaal worden 600 mensen benaderd voor het onderzoek. De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid voert de bloedafname uit.

Het RIVM heeft een risicoschatting gemaakt van de effecten van de emissie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) uit de fabriek van de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht op de gezondheid van omwonenden.

Uit de risicoschatting bleek dat omwonenden van de fabriek jarenlang via de lucht kunnen zijn blootgesteld aan hogere waarden PFOA dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden. 

De risicoschatting is uitgevoerd op basis van beperkte gegevens over de hoeveelheid PFOA die de fabriek in het verleden uitgestoten heeft. Mochten er meer gegevens bekend worden, dan zal het RIVM de risicoschatting aanpassen. Naar aanleiding van de RIVM-risicoschatting zijn er verschillende vervolgonderzoeken gestart, waarvan een deel is ondergebracht bij het RIVM. 

Metingen bij drinkwaterpunten

Bekend is dat er in het verleden op de Merwede lozingen zijn geweest van afvalwater waarin PFOA aanwezig was in aanmerkelijk hogere concentraties dan nu. Dit heeft mogelijk de grondwaterkwaliteit ten noorden van de Merwede beïnvloed. 

Daarom verrichten het drinkwaterbedrijf en het RIVM PFOA-metingen in het intrekgebied van de drinkwaterwinningen ten noorden van de Merwede in individuele grondwaterwinputten en in het drinkwater.

Literatuuronderzoek

Het RIVM onderzoekt aan de hand van de bestaande epidemiologische literatuur welke klachten of aandoeningen aan bepaalde concentraties PFOA in het bloed kunnen worden gekoppeld. 

Werknemers

Het RIVM zal ter ondersteuning van SZW en de Inspectie SZW historisch, feitelijk onderzoek doen naar de beoordeling van de toxiciteit, de classificatie en normstelling van PFOA.

Categorie:
Provincie: