maandag, 22. augustus 2016 - 9:13

Veel Europese scholen hebben nog steeds een slecht binnenklimaat

Veel Europese scholen hebben nog steeds een slecht binnenklimaat
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Recent onderzoek van het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) toont aan dat een groot deel van de 95 miljoen schoolkinderen in Europa hun lessen volgt in klaslokalen met te hoge CO2-gehaltes en onvoldoende daglicht. Ondanks dat schoolgebouwen de afgelopen jaren zijn verbeterd, kan er nog veel gedaan worden om een gezond binnenklimaat te creëren voor de optimale leeromstandigheden van kinderen. De VELUX Groep vindt dat hier tijdens het ontwerpen of renoveren van schoolgebouwen, nog meer aandacht aan moet worden besteed.

Het nieuwe onderzoek, waarin meer dan 200 wetenschappelijke onderzoeken systematisch opnieuw werden bekeken, wijst uit dat sommige scholen CO2-gehaltes hebben tussen de aanbevolen norm van 1.000 tot 2.000 ppm. Bij veel scholen zijn de gehaltes echter meer dan 2.000 ppm en in sommige gevallen hebben onderzoekers waardes gemeten tot wel 6.000 ppm. Daarnaast voldeden niet alle scholen aan de daglichtfactor van 3-5%, de aanbevolen hoeveelheid daglicht in klaslokalen.

Beter binnenklimaat leidt tot betere prestaties
De onderzoekers concludeerden tevens dat het verbeteren van de ventilatie, het terugdringen van de CO2-concentratie en het vergroten van de hoeveelheid daglicht in klaslokalen de prestaties van leerlingen aanzienlijk verbetert. Kinderen leren sneller, kunnen zich beter concentreren en het verzuim is lager. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de snelheid waarmee scholieren werken tot wel 15% omhoog gaat door simpelweg meer te ventileren.

Prof. Dr. Gunnar Grün, hoofdonderzoeker op het Fraunhofer IBP vertelt: "Ons onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het binnenklimaat op scholen, wat betreft toegang tot daglicht en frisse lucht, een significant effect heeft op de leercapaciteiten van kinderen. We hebben geconstateerd dat veel scholen in Europa geen optimaal binnenklimaat hebben en daarom hopen we dat dit rapport overheden aanzet tot actie."

Betere schoolprestaties stimuleren economische groei
Betere prestaties in het onderwijs hebben namelijk niet alleen voordelen voor de individuele leerling. Als het niveau van onderwijs in Europese landen vergeleken wordt aan de hand van PISA testscores, een internationaal peilingonderzoek van de OECD naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen, toont dit aan dat er een relatie is met de economische groei in deze landen. Het onderzoeksrapport laat zien dat als schoolprestaties van kinderen met 2,8% verbeteren, de economische groei van dat land met 6,7% tot 9,5% stijgt (gebaseerd op BNP per hoofd van de bevolking).

"Deze resultaten bewijzen dat een gezond binnenklimaat op scholen bij Europese overheden een hogere prioriteit moet krijgen. Betere en gezondere schoolgebouwen leiden niet alleen tot slimmere leerlingen, ze zijn ook goed voor de economie vanwege de verhoogde productiviteit. Ik weet zeker dat dit onderzoek het onderwerp van discussie zal zijn en zal fungeren als katalysator van een positieve verandering op Europese scholen," vertelt Michel Sombroek van VELUX Nederland.

 

Categorie: