maandag, 22. augustus 2016 - 13:26 Update: 22-08-2016 13:41

'Groeiend aantal klachten over jeugzorg'

'Groeiend aantal klachten over jeugzorg'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het aantal vragen, problemen en klachten dat cliënten melden bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, vertoont een sterk stijgende lijn.

Bovendien blijkt een sterke groei in het aantal unieke cliënten dat contact heeft gehad met een vertrouwenspersoon. Dit blijkt maandag uit de halfjaarcijfers 2016 van het AKJ.

Nieuwe jeugdstelsel

'Een begrijpelijke ontwikkeling gezien de ingrijpende veranderingen in het jeugdstelsel', aldus directeur-bestuurder Jenine Timmers van het AKJ. In de Jeugdwet staat dat alle (pleeg) kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers die vragen of klachten hebben over jeugdhulp daarvoor terecht moeten kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 

Het AKJ voert dit onafhankelijke vertrouwenswerk landelijk uit voor alle gemeenten, collectief gefinancierd door de VNG. Het AKJ doet dit samen met collega’s van een vijftal Zorgbelangorganisaties.

Verdubbeling

In de eerste zes maanden van 2016 meldden 6.465 unieke cliënten zich bij het AKJ. Zij benaderden de vertrouwenspersonen met vragen, problemen en/of klachten over hulp in het kader van de Jeugdwet. In 2015 waren dat over een heel jaar nog 7.404 unieke cliënten. Als deze sterke groei zich in de tweede helft van 2016 voortzet, dan zal er sprake zijn van een verdubbeling van het aantal unieke cliënten ten opzichte van 2015.

Verklaring groei aantal cliënten 

'Dat de cijfers over 2016 significant hoger zijn dan in 2015 is gelet op de groei en ontwikkeling van het nieuwe jeugdstelsel begrijpelijk. In 2015 is door gemeenten hard gewerkt aan het inrichten van het jeugdstelsel. De vertrouwenspersonen waren in dat stelstel nog weinig zichtbaar en herkenbaar', stelt Jenine Timmers . 

'Het AKJ heeft daarom stevig geïnvesteerd in voorlichting bij gemeentelijke jeugd- en wijkteams, CJG’s, Veilig Thuis en jeugdhulpinstellingen. We hebben niet alleen voorlichting gegeven aan jongeren en ouders, maar ook aan jeugdhulpverleners. Overigens kloppen jeugdhulpverleners zelf ook bij ons aan, daarin zien we ook een groei'. 

'In de eerste helft van 2016 hebben 47 hulpverleners advies gevraagd aan de vertrouwenspersoon, tegenover 45 keer in heel 2015. Uit de halfjaarcijfers kan geconcludeerd worden dat ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de doorontwikkeling van het jeugdstelsel nog hard nodig is. We helpen cliënten graag om hun stem te laten horen waarmee ze zelf hun rechtspositie kunnen verstevigen in het ingewikkelde veld van de jeugdhulp. Onze missie is dan ook: wij willen dat kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp', aldus Jenine Timmers.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):