zaterdag, 3. september 2016 - 16:08 Update: 03-09-2016 16:41

Nuance “geen bezwaar” in plaats van “ja” in D66-voorstel actieve donorregistratie

Nuance “geen bezwaar” in plaats van “ja” in D66-voorstel actieve donorregistratie
Foto: D66
Den Haag

D66 heeft een aangepast initiatiefvoorstel voor actieve donorregistratie gemaakt waarin mensen vaker worden herinnerd aan hun donorregistratie en nabestaanden inzicht krijgen in hoe de registratie tot stand is gekomen. Als mensen herhaaldelijk niet reageren wordt er “geen bezwaar” geregistreerd in plaats van “ja”, zo meldt D66 zaterdag.

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra: “Door deze wijziging kunnen twijfelende Kamerleden hopelijk nu wel vóór ADR stemmen. Hiermee hoop ik een meerderheid te halen voor ons wetsvoorstel. Zo kunnen we overstappen op een systeem waarbij iedereen zijn of haar keuze kenbaar maakt. Daarmee kunnen we het tekort aan donororganen terugdringen.”

Duidelijk

Hierdoor wordt duidelijk wie zelf "ja" heeft gezegd en wie "geen bezwaar" heeft gemaakt. Daarnaast worden voorlichtingscampagnes ook wettelijk vastgelegd in het voorstel. D66 komt hiermee tegemoet aan een aantal belangrijke bezwaren van andere fracties.

Actieve donorregistratie (ADR)

Ieder jaar sterven 150 mensen terwijl ze op een wachtlijst staan omdat er geen donororgaan beschikbaar is. Tegelijkertijd heeft een groot aantal mensen hun keuze niet vastgelegd. Dijkstra: “In het huidige systeem, wanneer mensen geen keuze registreren, betekent dit in de praktijk dat de nabestaanden die moeilijke keuze moeten maken. Niet kiezen is dus in feite de keuze bij een ander leggen. Dat is precies wat D66 wil voorkomen: wij willen maximale zelfbeschikking.”

Categorie:
Provincie: