zaterdag, 17. september 2016 - 13:07 Update: 18-09-2016 10:41

Zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten verdubbeld onder kabinet-Rutte

Chronisch zieken en gehandicapten  'dubbel' gepakt door zorgbeleid kabinet Rutte
Foto: EHF
Utrecht

In de afgelopen vijf jaar zijn de zorgkosten voor mensen die veel zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken en gehandicapten, verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in opdracht van de koepelorganisatie Ieder(in).

'Een echtpaar met een modaal inkomen waarvan een partner chronisch ziek is, betaalde in 2011 ruim drieduizend euro aan zorg. Zij zijn nu ruim zevenduizend euro kwijt', aldus Ieder(in). 

Compensatie wegbezuinigd

Mensen met een zware zorgvraag hebben veel verschillende vormen van zorg nodig. Dat loopt van medische zorg, medicijnen en hulpmiddelen tot aan allerlei vormen van ondersteuning die vaak door de gemeente worden verzorgd. Zoals huishoudelijke hulp of een woningaanpassing. Voor al deze vormen van zorg zijn mensen met een zware zorgvraag de afgelopen jaren méér gaan betalen. Daar komt nog bij dat de financiële tegemoetkomingen die ze kregen, grotendeels zijn wegbezuinigd.

Enorme stijging kosten

De financiële gevolgen zijn enorm. Voor een alleenstaande met een netto-inkomen van 14 duizend per jaar stegen de zorgkosten van 1295 euro in 2011 naar 2.673 euro in 2016. Voor een alleenstaande met een modaal inkomen van 25.700 stegen de zorgkosten van 2.974 naar 5.708 euro. Voor een paar met een netto-inkomen van 19 duizend per jaar stegen de zorgkosten van 2.133 naar 4.532. Voor een paar met een modaal inkomen van 27.250 stegen de zorgkosten van 3.234 naar 7.364

Onacceptabel

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), noemt deze stijging volstrekt onacceptabel. 'Voor de doorsnee burger vinden we een eigen risico van 385 euro al te hoog. Maar ondertussen kunnen de zorgkosten van mensen met een zware beperking oplopen tot wel drie maandsalarissen. Dat is van de gekke. Het is hoog nodig dat er een maximum komt voor wat mensen in totaal aan zorg moeten betalen.'

Verder kunnen gemeenten veel doen om de zorgkosten voor deze groep te verminderen. Soffer: 'Veel ondersteuning wordt door de gemeente geleverd. Het zou al  veel verschil maken als gemeenten minder hoge eigen bijdragen zouden vragen voor bijvoorbeeld  woningaanpassing, huishoudelijke hulp of dagbesteding en vaker financieel zouden bijspringen voor mensen die in de knel komen. Gemeenten hebben hiervoor allerlei instrumenten maar er zijn maar weinig gemeenten die daar gebruik van maken.'

Aanleiding onderzoek

Vijf jaar geleden vond in Den Haag de grote manifestatie Stop de Stapeling plaats. Toen hebben veel politici laten weten dat de stapeling van zorgkosten voor mensen met een beperking en chronisch zieken de spuigaten uitliep en nodig moest stoppen. 

Veel mensen uit de achterban hebben ons laten weten dat de situatie sindsdien alleen maar slechter is geworden. Ook een recente uitvraag van Spierziekten Nederland onder haar achterban laat zien dat de zorgkosten voor mensen met een zware zorgvraag enorm oplopen. Dit alles was aanleiding om het Nibud aan het rekenen te zetten.

Categorie:
Provincie: