donderdag, 22. september 2016 - 13:11

Extra toezicht op wijkverpleging door NZa

Extra toezicht op wijkverpleging door NZa
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met de brancheorganisaties in de wijkverpleging Actiz en BTN overlegd over mogelijke patiëntenstops in de wijkverpleging. BTN en Actiz hebben allebei gewaarschuwd dat zij signalen krijgen dat verschillende instellingen het plafond van hun budget bereiken, en mogelijk nieuwe patiënten zullen moeten weigeren. In het overleg is ook gesproken over de zorginkoop voor 2017.

De NZa wilde van de organisaties weten hoe dringend deze signalen zijn. Verzekeraars hebben zorgplicht, zij moeten er voor zorgen dat hun verzekerden voldoende zorg, en dus ook wijkverpleging krijgen. De NZa volgt nauwlettend of verzekeraars aan hun zorgplicht voldoen. De patiëntenstops gelden voor nieuwe patiënten, voor mensen die al wijkverpleging krijgen verandert de zorgverlener niet.  

De verzekeraar moet voor een alternatief zorgen als een bepaalde aanbieder van wijkverpleging geen nieuwe klanten meer aanneemt. Hij moet verzekerden doorverwijzen naar een aanbieder die wel plaats heeft en zo nodig ook extra zorg inkopen. Vorig jaar hebben verzekeraars dat ook gedaan. Mensen die met een cliëntenstop te maken krijgen en niet goed door hun verzekeraar doorverwezen worden, kunnen dat melden bij de NZa.

Actiz en BTN hebben ook aangegeven dat zij zich zorgen maken over de contractering voor 2017 door zorgverzekeraars. Deze maanden kopen de zorgverzekeraars  wijkverpleging in voor volgend jaar. De brancheorganisaties krijgen signalen van aanbieders dat zorgverzekeraars te krap zouden inkopen. De NZa volgt deze maanden de zorginkoop in een aantal sectoren nauwlettend, waaronder de wijkverpleging. Zij monitort daarbij of verzekeraars zich aan de richtlijnen over een goed contracteerproces houden, of zij duidelijk zijn over hun inkoopbeleid en voldoende bereikbaar zijn.     

Categorie:
Provincie: