dinsdag, 27. september 2016 - 15:12

Stotteren bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk aanpakken

Stotteren bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk aanpakken
Amsterdam

Dit jaar staat wereldstotterdag in het teken van het grote belang van vroegtijdige onderkenning van stotteren bij (heel) jonge kinderen. Ongeveer 5% van de kinderen maakt een periode van onvloeiend spreken door.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met vroegtijdige signalering en begeleiding van stotteren veel problemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen, omdat het onvloeiend spreken dan nog geen ingeslepen gewoonte geworden is. Hoe langer een kind stottert, des te meer moeite zal het kosten om dit te verhelpen. 

Als ouders ongerust, gespannen of geïrriteerd zijn over het spreken van hun kind - hoe jong dit ook is - is het belangrijk dat zij hulp zoeken.
Graag vragen wij rond wereldstotterdag ruimte en aandacht voor preventie van stotteren bij jonge kinderen.

Categorie: