vrijdag, 11. november 2016 - 11:40

Nederland weet te weinig over levensbedreigende hartaandoening

Nederland weet te weinig over levensbedreigende hartaandoening
Foto: fbf
Amsterdam

In oktober en november 2016 is door hart.volgers.org een enquête onder Nederlanders uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de Nederlander niet goed op de hoogte is van de symptomen, ernst en gevolgen van aortaklepstenose. De levensbedreigende aandoening vraagt om meer kennis en alertheid. Als je er op tijd bij bent, kun je een hartklep vervangen door een nieuwe hartklep en de functie van het hart weer grotendeels herstellen, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en de kans op overlijden daalt.

Voorkomen, symptomen en behandeling

Het gebrek aan kennis en diagnostiek brengt behoorlijke risico’s met zich mee. 15 tot 25% van de 60 plussers heeft aortaklepstenose , en 2-3 % van 75-plussers heeft dusdanig ernstige aortaklepstenose waarbij een operatie noodzakelijk is. Symptomen als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst en duizeligheid worden soms verward met ouderdom.

Aortaklepstenose is goed behandelbaar. In een hartcentrum kan zorgvuldig onderzoek gedaan worden om te kijken of operatieve hartklepvervanging of implantatie van een nieuwe hartklep via een lieskatheter mogelijk is.

Overleving en kwaliteit van leven

Onderzoek laat zien dat een aortaklepvervanging de kwaliteit van leven sterk kan verbeteren en ook de overleving na een ingreep is veel gunstiger dan wanneer niet ingegrepen wordt. Wanneer niet wordt ingegrepen is de kans op 5 jaar overleving circa 50%, terwijl dit na een ingreep circa 80% is.

Cardioloog Pim Tonino: 'De ontdekking van een aortaklepstenose mag geen toeval zijn, het valt in het rijtje levensbedreigende ziekten. Door de vergrijzing zal het ook steeds vaker voorkomen, want vooral na het 75e levensjaar neemt het aantal mensen met deze aandoening snel toe. Uit onze enquête blijkt dat veel mensen niet weten dat aortaklepstenose een ernstige aandoening is. En dat terwijl we kunnen voorkomen dat je er plotseling aan overlijdt, mits je op tijd de signalen ontdekt. Ook voor 85 plussers is het tegenwoordig om een nieuwe hartklep te krijgen, omdat er nieuwe ingrepen zijn die minder belastend zijn dan een open hart operatie. Die kans wil je iemand die nog fit door het leven kan gaan niet ontnemen.'