maandag, 14. november 2016 - 17:44 Update: 15-11-2016 17:48

Boete van 1.000 euro per week voor incomplete cliëntdossiers Cato

Zorgaanbieder Cato hangt boete IGZ boven het hoofd
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft zorgaanbieder Cato uit Den Haag een last onder dwangsom opgelegd. Dit meldt de IGZ maandag.

'In augustus kreeg Cato een aanwijzing van de inspectie. Daarin stond dat binnen zes weken de cliëntdossiers in orde moesten zijn. Dat is niet gebeurd', aldus de IGZ.

Dwangsom

Daarom krijgt Cato nu de last onder dwangsom. Indien Cato niet binnen de gestelde begunstigingstermijn aan de last voldoet, moet Cato per week dat de cliëntdossiers niet op orde zijn, een dwangsom betalen. Die bedraagt 1000 euro per week, met een maximum van 10.000 euro.

In de cliëntdossiers worden de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënten genoteerd. Een volledig en up-to-date cliëntdossier is van belang om constant goede zorg te leveren en het gedrag van cliënten te kunnen begrijpen. Als de dossiers niet goed worden bijgehouden, kan dat leiden tot risico’s voor de cliëntveiligheid.

Cato is een organisatie met twee zorgcentra in Den Haag: Carel van den Oever en Bezuidenhout. De aanwijzing ging over deze twee locaties. Daarnaast biedt Cato thuiszorg.

Naleving

De inspectie ziet toe op de naleving van de last onder dwangsom. Wordt de last onder dwangsom niet nageleefd, dan kan de inspectie een tweede last onder dwangsom met een hogere dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.