woensdag, 30. november 2016 - 14:36 Update: 30-11-2016 15:03

RIVM: Meer aandacht nodig voor langetermijneffecten van kanker

RIVM: Meer aandacht nodig voor langetermijneffecten van kanker
Foto: RIVM
Bilthoven

Er is weinig informatie over de ingrijpende langetermijneffecten van kanker en de behandeling op de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van (ex)patiënten. Dit meldt het RIVM woensdag.

In de eerste thematische rapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg is de beschikbare informatie nu zo veel mogelijk samengevoegd en in beeld gebracht. Het is van belang deze informatie te integreren in de zorg en in wetenschappelijk onderzoek.

Jaarlijks krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. De afgelopen decennia is de behandeling van kanker steeds effectiever geworden waardoor er steeds minder mensen aan overlijden. 

Focus op behandelen

Lange tijd lag de focus op behandelen en overleven, en daar is wel veel informatie over. Informatie over de samenhang tussen alle betrokken onderdelen in de zorgketen – van huisarts tot oncoloog, fysiotherapeut en psycholoog – is vaak beperkt en versnipperd. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van leven tijdens en na de ziekte, de impact op gezinsleden en maatschappelijke gevolgen zoals het (on)vermogen om te werken. 

In de eerste thematische rapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg is in een bijbehorende illustratie is informatie over de overlevingskansen, de zorgketen, en ‘mens en maatschappij’ in beeld gebracht. Hierin wordt zichtbaar waar nog kennislacunes zijn, en waar losstaande gegevens op een zinvolle manier gekoppeld zouden kunnen worden. 

4 kankersoorten uitgelicht

Daarnaast worden vier vormen van kanker nader uitgediept: borstkanker, dikkedarmkanker, longkanker en acute lymfatische leukemie bij kinderen. Dit is gedaan omdat de wijze van ontstaan, de gemiddelde leeftijd van de patiënt, de gevolgen, de behandeling en de kans op overleven, per type kanker sterk verschilt.

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

De rapportage is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS en maakt deel uit van de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ). Ze is het product van samenwerking tussen RIVM, NIVEL, Zorginstituut Nederland, Trimbos Instituut en CBS. 

De Staat VenZ wordt gemaakt door een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Trimbos-instituut en Zorginstituut Nederland (ZIN). Deze partijen werken gezamenlijk aan heldere, eenduidige kerncijfers over de volksgezondheid en zorg in Nederland.

Categorie:
Provincie: