vrijdag, 2. december 2016 - 9:37 Update: 02-12-2016 9:40

KWF overhandigt minister Schippers rapport voor verbetering van toegang tot geneesmiddelen

KWF overhandigt minister Schippers rapport voor verbetering van toegang tot geneesmiddelen
Den Haag

Vandaag overhandigde KWF Kankerbestrijding minister Schippers (VWS) een nieuw rapport om de toegang tot nieuwe dure kankermedicijnen te waarborgen. Het rapport bestaat uit de bundeling van achttien innovatieve ideeën van uiteenlopende stakeholders. Op aangeven van KWF hebben ze nagedacht over mogelijkheden om dure geneesmiddelen toegankelijk te maken en te houden.

‘Ik waardeer hoe KWF niet alleen de knelpunten rondom oncologie zorg weet te agenderen en ook met voorstellen tot oplossingen komt. We moeten samen blijven optrekken om ervoor te zorgen dat nieuwe oncologische geneesmiddelen ook in de toekomst betaalbaar zullen zijn', aldus minister Schippers

Door de toename van het aantal kankerpatiënten en de komst van nieuwe dure oncologische geneesmiddelen stijgen de kosten voor de behandeling van patiënten. Het zorgsysteem is niet voorbereid op deze ontwikkeling. De toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen voor patiënten staat hierdoor onder druk. KWF wil dat iedere kankerpatiënt kan rekenen op de beste behandeling, voor nu en in de toekomst. Het is tijd om de beweging die op het gebied van de toegang tot dure geneesmiddelen is ontstaan, om te zetten in concrete verbeteringen. KWF is daarom blij met de binnengekomen ideeën van o.a. zorgverzekeraars, farmaceuten en de beroepsgroepen van medisch specialisten. Met de overhandiging van de ideeën wilt KWF met minister Schippers meedenken binnen haar visie op geneesmiddelen. Daarnaast roept KWF de minister op om alle initiatieven uit het veld binnen het dossier dure geneesmiddelen samen te brengen in een werkorganisatie van VWS.

Veelzijdige ideeënbox

Achttien partijen hebben gehoor gegeven aan een oproep van KWF om mee te denken over de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. De ingebrachte ideeën lopen zeer uiteen: 

Zo heeft de ziekenhuisgroep Santeon een idee om geneesmiddelenkosten transparanter te maken. Zij stellen een value based cancer monitor voor. De strekking van het idee is dat Santeon per diagnose de resultaten van een medicijn naast de gemaakte kosten wilt leggen. Om zo te bepalen of de productie van een geneesmiddel te verantwoorden is. 

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil kostbare tijd winnen bij het kunnen voorschrijven van veelbelovende nieuwe kankermedicijnen. Ze stellen dat nieuwe middelen veel sneller in de richtlijnen van artsen en in het verzekerde pakket opgenomen kunnen worden. VWS publiceert tegenwoordig al een jaar van tevoren welke nieuwe middelen eraan komen maar niemand doet daar iets mee en partijen gaan pas aan het werk als een middel echt op de markt is, aldus NFK. NFK stelt voor om eerder te starten met de beoordeling van een geneesmiddel door de inzet van de horizonscan. 

Ook lieten een aantal samenwerkende politieke jongerenorganisaties van zich horen. Onder de naam License to Heal roepen ze hun politieke moederpartijen op om wettelijke kaders aan de dure geneesmiddelen en de gezondheidszorg als geheel te verbinden. Op 6 december aanstaande bieden zij hun manifest aan in de Tweede Kamer.

Samenwerken aan betere toegankelijkheid

KWF is blij met de betrokkenheid uit het veld en de proactieve houding van minister Schippers binnen het thema dure geneesmiddelen. KWF werkt dan ook graag constructief mee aan de volgende stappen om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Categorie:
Provincie: