dinsdag, 20. december 2016 - 15:11 Update: 20-12-2016 19:11

Centrale rol voor mensen met beperking of chronische ziekte rond toegankelijkheid

Centrale rol voor mensen met beperking of chronische ziekte rond toegankelijkheid
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bij de invoering van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap krijgen mensen met een beperking of chronische ziekte een centrale rol. Hierover heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dinsdag een voorstel (AMvB) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

'Zij zijn actief betrokken bij de totstandkoming van actieplannen per sector waarin concreet wordt uitgewerkt hoe algemene toegankelijkheid in de praktijk wordt gerealiseerd', aldus Van Rijn. 

Jaarlijkse rapportage voortgang

Die actieplannen per sector worden gezamenlijk opgesteld door cliëntenorganisaties, overheid en ondernemers. Over de voortgang van het toegankelijk maken van Nederland zal de staatssecretaris jaarlijks rapporteren aan het parlement. Daarbij geeft hij aan - mede op basis van wat cliëntenorganisaties vinden - of het tempo hoog genoeg ligt of dat er iets extra's moet gebeuren. Als er onvoldoende voortgang is, kan dat ook leiden tot nadere regels.

Algemene toegankelijkheid straks overal normaal

Van Rijn: 'Na een discussie van zo'n 10 jaar is het in deze kabinetsperiode gelukt om het VN Verdrag wettelijk vast te leggen. Het is heel mooi dat we nu ook helderheid hebben over hoe we in de dagelijkse praktijk gaan realiseren dat algemene toegankelijkheid straks overal normaal is. Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben daarin een belangrijke stem waar niemand omheen kan. En zo hoort het ook.'

Perspectief en houvast

Illya Soffer namens de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag (Per Saldo, LPGGz, Coalitie voor Inclusie, LFB en Ieder(in)): 'Er ligt voor de komende jaren een grote uitdaging om onze samenleving echt toegankelijk te maken voor iedereen. Er moet veel gebeuren om dat te bereiken. Deze AMvB biedt perspectief en houvast voor een ambitieuze implementatie met een stevige positie van mensen met een beperking en hun organisaties.'

Categorie:
Provincie: