dinsdag, 20. december 2016 - 16:32 Update: 20-12-2016 16:42

'Percentage oudere verpleegkundigen ziekenhuizen ligt te hoog'

'Percentage oudere verpleegkundigen ziekenhuizen ligt te hoog'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Naar verhouding lopen er op dit moment veel meer oudere verpleegkundigen in de Nederlandse ziekenhuizen dan jongeren. FNV Zorg & Welzijn waarschuwt voor deze verstoorde leeftijdsbalans onder ziekenhuispersoneel.

'Ook is er een tekort aan gespecialiseerd personeel en geeft 67% van de verpleegkundigen aan dat er onvoldoende verpleegkundigen in huis zijn om patiënten goede zorg te kunnen bieden', zo blijkt uit de laatste zorgbarometer van Totta Research in opdracht van FNV, onder 2.760 ziekenhuiswerknemers, verspreid over het hele land. 

‘Wij willen met de werkgevers afspraken maken over een generatiepact’, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Ouderen gaan dan een aantal uur per week minder werken, waardoor er 2.500 nieuwe jongeren kunnen instromen in de ziekenhuisbranche. Daarmee behouden we specialistische kennis en kunnen we met gebruik van deze kennis de instromers laten doorstromen naar banen waarop hard mensen nodig zijn.’    

Verstoorde leeftijdsbalans

Een derde van de medewerkers in de ziekenhuissector vindt dat er verhoudingsgewijs teveel ouder personeel is. Het probleem speelt vooral op de Spoedeisende hulp (SEH), Intensive Care (IC) en in de laboratoria. Van alle werknemers onder de 35 jaar werkt ook maar 8% op de SEH. 

Merlijn: ‘Het is ook schrokkend om te lezen dat 6 op de 10 werknemers die tussen de 25 en 34 jaar oud zijn wel eens een baan buiten de zorg overweegt. Nooit eerder hebben we zo’n hoog percentage gehoord.’ Van deze leeftijdsgroep geeft de helft het salaris aan als reden om de zorg te verlaten. Daarnaast noemt een derde ook de hoge werkdruk, een betere werk/privé-balans en een nieuwe uitdaging als mogelijke redenen.

Merlijn: ‘Het zijn vooral de HBO-opgeleide medewerkers die op een MBO-functie instromen, die ontevreden zijn. Ze blijven te lang hangen in een baan onder hun opleidingsniveau omdat er onvoldoende kansen zijn om sneller door te ontwikkelen in een functie die past bij hun opleidingsniveau en de daarbij behorende salariëring'.

'Doordat ze zien wat vrienden met andere HBO-opleidingen verdienen, voelen ze zich onderbetaald. Bovendien moeten zij ook nog 24 uur per dag beschikbaar zijn en altijd werken in wisselende roosters. Naast afspraken over een generatiepact zijn loonsverhoging en een fatsoenlijke onregelmatigheidstoeslag dan ook onderwerpen die we met de werkgevers willen gaan maken’, stelt Merlijn.

Tekort aan gespecialiseerd personeel

67% van de verpleegkundigen vindt dat er onvoldoende verpleegkundigen in huis zijn om de patiënten goede zorg te kunnen bieden. 27% van alle respondenten geeft ook aan dat er te weinig specialistische kennis op de afdeling is. 

‘Dit probleem wordt alleen maar groter als er niet snel wordt opgeleid tot gespecialiseerd personeel. Er moet ruimte zijn in de ziekenhuizen om voldoende stagiairs van zowel MBO- als HBO-opleidingen te laten instromen. Nadat zij zijn ingestroomd moeten zij op basis van opleidingsniveau kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld specialistische functies om ze ook te behouden. Via het generatiepact kunnen we ouderen behouden en nieuwe instromers kansen bieden. Zo versterken zij elkaar’, aldus Merlijn.

Vandaag starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen. Ruim 190.000 werknemers vallen onder deze cao. FNV Zorg & Welzijn wil goede afspraken maken over de hierboven genoemde onderwerpen. In 28 ziekenhuizen over het hele land worden duizenden werknemers hier vandaag over geïnformeerd.

Categorie:
Provincie: