maandag, 16. januari 2017 - 17:07 Update: 16-01-2017 17:28

Nederland in de race voor Europees Geneesmiddelenagentschap

Nederland in de race voor Europees Geneesmiddelenagentschap
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Nederland stelt zich kandidaat voor de vestiging van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA (European Medicines Agency).

Londen

Op dit moment is EMA in Londen gehuisvest, maar door het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet dit agentschap in een ander EU-land worden gevestigd. De ministers Edith Schippers van VWS en Bert Koenders van Buitenlandse Zaken hebben de Tweede Kamer maandag namens het kabinet over de kandidaatsstelling geïnformeerd.

Schippers

Minister Edith Schippers: 'De EMA is een cruciale organisatie voor de beoordeling en toelating van innovatieve en vaak levensreddende geneesmiddelen. Dat proces mag door Brexit niet verstoord raken. Nederland staat klaar om de EMA en zijn medewerkers soepel een nieuwe en uitstekende locatie te bieden. Dat is natuurlijk allereerst in het belang van miljoenen patiënten in Europa, maar het geeft ook een impuls aan de gezondheidssector in Nederland.'

Het kabinet stelt dat Nederland bij uitstek geschikt is als nieuwe vestigingsplaats voor de EMA. Dit bovenal vanwege de zeer goede internationale bereikbaarheid van ons land voor de vele bezoekers, de eveneens zeer goede voorzieningen zoals huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar vervoer voor de medewerkers van EMA en door de algemene beheersing van de Engelse taal. 

Rond Schiphol

Vanwege de noodzaak van goede internationale bereikbaarheid zal de vestigingslocatie van de EMA in de nabijheid van Schiphol liggen. Nederland heeft vele goede locaties, de uiteindelijke keuze daarvan zal afgestemd worden op de behoeften van de EMA. De uiteindelijke beslissing over in welk land de EMA gevestigd zal worden, is aan de Europese Raad van regeringsleiders.

'Hervestiging van EMA in Nederland betekent een garantie voor Europa op optimale continuïteit van de EMA in een omgeving en met randvoorwaarden die zeker niet onder doen voor het VK. Niet alleen vanwege de uitstekende infrastructurele verbindingen en de bereikbaarheid dankzij onze centrale ligging, maar zeker ook vanwege de expertise van Nederland als gastland van internationale organisaties'. 

'Het spreekt voor zich dat de EMA gebaat is bij snel verkrijgen van duidelijkheid over de toekomst: het werk van de EMA is te belangrijk voor alle mensen in Europa om die beslissing nog lang boven de markt van de Brexit-onderhandelingen te laten hangen', aldus Koenders.

Beoordeling nieuwe medicijnen

De EMA is verantwoordelijk voor de beoordeling van de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen die op de Europese markt worden toegelaten. Daarnaast ziet EMA toe op de veiligheid van al toegelaten medicijnen en bevordert het onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. 

Bijeenkomsten

Jaarlijks organiseert EMA honderden bijeenkomsten waaraan duizenden experts uit Europa en daarbuiten deelnemen. Bij EMA werken ongeveer 900 hooggekwalificeerde medewerkers, die afkomstig zijn uit alle EU-lidstaten. Mede afhankelijk van de nieuwe locatie van de EMA zal een aanzienlijk deel van deze medewerkers mee verhuizen.

CBG

Nederland behoort met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) tot de belangrijkste leveranciers van expertise binnen het Europese netwerk van geneesmiddelenautoriteiten dat door de EMA wordt gecoördineerd. In Londen zijn op dit moment veel organisaties uit de farmasector gevestigd die voor hun werk veel te maken hebben met de EMA. 

Waarschijnlijk zal bij tenminste een deel van die organisaties belangstelling bestaan om mee te verhuizen als de EMA een nieuwe vestigingsplaats krijgt. Hierdoor versterkt de Nederlandse positie in Europees geneesmiddelenbeleid en krijgt de uitstraling voor Nederland als vestigingsland voor bedrijven en instellingen in de Topsectoren Lifesciences- and Health en Agri- en Food een impuls.