vrijdag, 20. januari 2017 - 18:39 Update: 21-01-2017 21:00

Bevolkingsonderzoek Lifelines loopt gevaar vanwege financiering

Lifelines lobbyt voor 3e onderzoeksronde, 2e onderzoeksronde onveranderd
Foto: Archief EHF
Groningen

Deze week heeft het management van Lifelines de OR en de vakbonden geïnformeerd over de actuele stand van zaken voor wat betreft de toekomstige financiering van Lifelines. Dit meldt Lifelines vrijdag.

'Wij spannen ons tot het uiterste in om ook voor de volgende onderzoeksronde onze financiering veilig te stellen, maar zekerheid daarover is er nog niet. Voor 2017 verandert er overigens niets. De 2e onderzoeksronde zal gewoon worden afgerond. Voor geen van de deelnemers in het onderzoek verandert er iets. Sluiting van de locaties is overigens na afronding van een onderzoeksronde – ongeacht financiering –  altijd aan de orde', aldus Lifelines.

'RUG en UMCG enthousiast'

De Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen zijn én blijven enthousiast over dit unieke bevolkingsonderzoek. Daarom hebben ze hun steun toegezegd. Dat wat verzameld is aan gegevens en lichaamsmateriaal en bij Lifelines is opgeslagen, kan zo blijvend worden uitgegeven voor wetenschappelijk onderzoek. 

Wanneer de derde onderzoeksronde gaat starten is nog niet duidelijk. Lifelines is met de ministeries en de provincies in overleg over de financiering. We weten wel dat we na twee succesvolle rondes de manier van onderzoeken onder de loep gaan nemen. Kunnen we het gebruiksvriendelijker maken? Kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat deelnemers dichter in de buurt terecht kunt voor het onderzoek? Of kunnen we meer gebruik maken van technologische ontwikkelingen?

Dat noodzaakt in ieder geval tot het nadenken over een efficiëntere organisatie voor de toekomst. Daarover gaat Lifelines de komende maanden het gesprek aan met de OR en de vakbonden.