dinsdag, 24. januari 2017 - 18:37 Update: 27-01-2017 14:18

Ploumen neemt voortouw voor abortus-plan na afhaken Trump

Ploumen wil internationaal fonds voor veilige abortus
Foto: RVD
Den Haag

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat het initiatief nemen voor een internationaal fonds om vrouwen in ontwikkelingslanden toegang te bieden tot goede informatie, voorbehoedsmiddelen en abortus. Dit heeft Ploumen dinsdag bekendgemaakt.

Teleurgesteld over besluit Trump

Ploumen is zeer teleurgesteld op het besluit van de Amerikaanse president Trump om geen financiering meer te geven aan organisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden helpen bij gezinsplanning en daarbij ook de mogelijkheid voor een veilige abortus aanbieden. Dit besluit, de zogenaamde Global Gag Rule, werd maandag bekend gemaakt in Washington.

'Niet minder abortussen wel meer moedersterfte'

Ploumen: ‘Dit heeft verstrekkende gevolgen. Allereerst voor al die vrouwen die zelf een keuze moeten kunnen maken of zij een kind willen krijgen, maar zeker ook voor hun mannen en kinderen en de maatschappij als geheel. Het verbieden van abortus leidt niet tot minder abortussen. Het leidt tot meer onverantwoorde praktijken in achterafkamertjes en tot meer moedersterfte.’ 

Volgens de organisatie Marie Stopes International, een van de getroffen organisaties, zal hun verlies van financiering de komende vier jaar bijvoorbeeld 6.5 miljoen ongewenste zwangerschappen, 2.2 miljoen (onveilige) abortussen en het onnodig overlijden van 21.700  jonge moeders tot gevolg hebben.

Nederland staat volgens Ploumen pal voor goede gezondheidszorg voor vrouwen inclusief het recht op abortus: ‘Samen met andere landen en organisaties hebben we de afgelopen jaren heel veel voor elkaar gekregen'. 

Nederlandse steun

'Alleen vorig jaar al hebben we met Nederlandse steun aan vrouwenorganisaties naar schatting ruim 6 miljoen ongewenste zwangerschappen en een half miljoen abortussen voorkomen. Het besluit van de VS dreigt deze resultaten onderuit te halen. Dat mogen we niet laten gebeuren’, stelt Ploumen 

Initiatief internationaal fonds

De minister zal daarom het initiatief nemen voor een internationaal fonds om vrouwen in ontwikkelingslanden toegang te bieden tot goede informatie, voorbehoedsmiddelen en abortus: ‘We moeten deze financiële klap zoveel mogelijk compenseren, met een breed gedragen fonds, waar overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan kunnen doneren. Zodat vrouwen zelf de baas kunnen blijven over hun eigen lichaam’, aldus Ploumen

Categorie:
Provincie: