woensdag, 25. januari 2017 - 14:47 Update: 28-01-2017 9:44

Rechter zet streep door schadevergoeding Q-koortspatiënten

Q-koorts-patiënten in ongelijk gesteld bij rechter
Foto: SXC
Den Haag

De bijna 300 Q-koorts-patiënten, die de Staat aansprakelijk hebben gesteld voor geleden schade, zijn woensdag door de rechtbank Den Haag in een civiele rechtszaak in het ongelijk gesteld. Dit heeft de rechtbank woensdagmiddag bekendgemaakt.

Het verwijt dat zij de Staat maakten was dat deze hen onvoldoende geïnformeerd heeft over de bij de Staat bekende gevaren van Q-koorts en te lang heeft gewacht adequate maatregelen te treffen om hen tegen die gevaren te beschermen. De rechtbank heeft deze verwijten onderzocht en oordeelt dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld. 

Verwijt van onvoldoende voorlichting

De rechtbank is van oordeel dat de algemene voorlichting over Q-koorts voldoende is geweest. Verder konden omwonenden en passanten op basis van de verstrekte informatie weten in welke gemeenten zich een (mogelijk) besmet bedrijf bevond. 

Ook is informatie verstrekt over gebieden waarin veel mensen ziek waren geworden. Met de combinatie van deze gegevens waren betrokkenen voldoende in staat voor zover mogelijk preventieve maatregelen te nemen, zo oordeelt de rechtbank. 

Verwijt dat maatregelen onvoldoende en te traag waren

De rechtbank oordeelt verder dat het verwijt dat de genomen maatregelen onvoldoende of te traag waren niet opgaat. Hierbij moet de rechtbank beoordelen welke maatregelen de Staat op grond van wettelijke en verdragsrechtelijke verplichtingen had moeten nemen, en niet zo zeer welke hij had kunnen nemen.

Vóór juli 2009 heeft de Staat vooral algemene maatregelen genomen, zonder dat precies bekend was welke bedrijven besmet waren. Dat waren maatregelen met betrekking tot hygiëne en mest en vaccinatie. De rechtbank is van oordeel dat tot dat moment geen rechtsplicht bestond om verdergaande maatregelen te treffen.

In juli 2009 heeft de Staat zijn aanpak ingrijpend gewijzigd. Op basis van een test waarmee de Q-koorts-bacterie in de tankmelk van geiten kon worden aangetoond kon worden vastgesteld of een bedrijf wel of  niet besmet was. Deze test had naar het oordeel van de rechtbank niet eerder ingezet hoeven te worden. 

Vervoers- en fokverbod

Vervolgens heeft de Staat verstrekkende maatregelen genomen ten aanzien van besmette bedrijven, zoals een vervoersverbod, een fokverbod en uiteindelijk het besluit tot het ruimen van dieren. De Staat heeft met deze gewijzigde aanpak in overeenstemming met zijn rechtsplicht gehandeld.

Categorie:
Provincie: