woensdag, 25. januari 2017 - 15:30 Update: 08-10-2018 21:53

Voorlichting door orthodontisten over beugels schiet tekort

Voorlichting door orthodontisten over beugels schiet te kort
Foto: Archief EHF
Den Haag

De voorlichting door tandartsen en orthodontisten over beugels schiet te kort er wordt namelijk onvoldoende informatie geven over de verschillende behandelingsmogelijkheden, de kwaliteitsverschillen en de bijbehorende prijzen. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Enquête

Met een enquête onderzochten de Consumentenbond en de NZa de voorlichting van tandartsen en orthodontisten bij het plaatsen van een beugel. Een kwart van de 425 respondenten kreeg onvoldoende voorlichting over de geplaatste beugel. Ook de verplichte offerte voor een behandeling boven de 250,- euro bleef regelmatig achterwege of werd alleen op verzoek van de patiënt zelf verstrekt.In 2015 kwamen de Consumentenbond en de NZa na onderzoek tot nagenoeg dezelfde conclusie. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is treurig dat het nog steeds niet op orde is'. 

'Weinig verbeteringen'

'In 2015 beloofden de zorgverleners hun patiënten beter te informeren, maar er zijn het afgelopen jaar weinig verbeteringen doorgevoerd in de transparantie over behandelingen en prijzen. Consumenten kunnen zo de verschillende opties, de kwaliteit en de kosten niet met elkaar vergelijken en dus geen goede keuze maken voor een behandeling’, aldus Combée.De Consumentenbond zal er bij de betreffende brancheorganisaties op aandringen dat zij hun leden aanspreken op het verbeteren van de informatie en het aanleveren van de verplichte offerte.

Actie NZa

De NZa heeft het afgelopen jaar alle tandartsen waarover een melding was, gewezen op hun plicht om een patiënt goed voor te lichten. Loes de Maat, directeur Toezicht & Handhaving bij de NZa: 'Ook wij balen hiervan. Je ziet dat veel tandartsen en orthodontisten het goed doen. Maar er is ook een groep achterblijvers. Deze groep kan de komende tijd een controle verwachten.' Het onderzoek naar voorlichting orthodontie staat in de Consumentengids die 24 januari verscheen. In hetzelfde onderzoek is ook de informatievoorziening bij het plaatsen van kronen en het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling bekeken. Ook deze resultaten waren ver onder de maat.