vrijdag, 3. februari 2017 - 10:06

Onderzoek terugdringen infecties bij prostaatbiopsie

Onderzoek terugdringen infecties bij prostaatbiopsie
Foto: SXC
Nijmegen

Onderzoekers van het Radboudumc hebben van ZonMw ruim een half miljoen ontvangen om na te gaan of het aantal infecties na een prostaatbiopsie is terug te dringen. Dat doen ze door bij de individuele patiënt nog vóór de biopsie de bacteriële darmflora in kaart te brengen. De samenstelling van de darmflora bepaalt welke antibiotica worden gebruikt voor de preventieve behandeling. Zo moet duidelijk worden of deze op maat gesneden strategie effectiever is dan de standaard antibiotica die nu wordt gebruikt.

Met een prostaatbiopsie wordt met een naald een heel klein stukje van de prostaat weggenomen. Bij de ingreep kunnen darmbacteriën, die met het inbrengen van de naald worden meegesleept, voor een infectie zorgen. Om die kans zo klein mogelijk te maken, krijgen patiënten preventief een antibioticakuur.

Antibiotica op maat

Arts-microbioloog Eva Kolwijck: “De landelijke stijging van infectieuze complicaties na een prostaatbiopsie is de aanleiding voor ons onderzoek. Patiënten krijgen rondom deze procedure het antibioticum ciprofloxacine, maar dit middel is de laatste jaren minder effectief geworden door de toenemende bacteriële resistentie. In dit onderzoek brengen we nu vóór de biopsie de bacteriële resistentie in de darmen van de individuele patiënt in kaart. Daar stemmen we dan de antibiotica op af.”

Unieke strategie

Het project, waarbij ook Heiman Wertheim van de afdeling Medische Microbiologie en Michiel Sedelaar van de afdeling Urologie zijn betrokken, is gestoeld op een unieke strategie die in Nederland nog niet wordt toegepast rondom chirurgische ingrepen. “Infecties en sepsis zijn een reëel probleem na het nemen van prostaat biopten. Dit onderzoek past precies in de aanpak die we voorstaan, namelijk het individualiseren van diagnostiek en behandeling”, zegt oncologisch uroloog Sedelaar.

Landelijke richtlijn

Er wordt niet alleen gekeken naar het terugdringen van het aantal infectieuze complicaties, maar ook naar kosteneffectiviteit en de mogelijkheid om deze aanpak in te voeren in de dagelijkse praktijk. Naast het Radboudumc zijn ook het PAMM in Veldhoven en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven betrokken bij het onderzoek, dat ruim drie jaar gaat duren. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een landelijke richtlijn.