woensdag, 8. februari 2017 - 17:13 Update: 08-02-2017 19:07

RIVM waarschuwt voor kleurpoeder

'Kleurenpoeders kunnen explosief, brandbaar en ongezond zijn'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Bilthoven

Sommige kleurenpoeders, die worden gebruikt bij evenementen zoals Color Runs, zijn brandbaar, stofexplosief of kunnen gezondheidseffecten veroorzaken. Hiervoor waarschuwt het RIVM woensdag.

'Bij het gebruik van kleurenpoeders bij een evenement, moeten er maatregelen worden genomen om nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken', aldus het RIVM.

Stofexplosie Taiwan

Door een stofexplosie van kleurenpoeders bij een evenement in Taiwan in 2015 is de vraag ontstaan of kleurenpoeders veilig gebruikt kunnen worden bij evenementen. De brandweer Amsterdam-Amstelland heeft brandproeven uitgevoerd met kleurenpoeders die in Nederland bij evenementen worden gebruikt. Uit de brandproeven blijkt dat sommige van deze poeders brandbaar zijn. 

Irritatie huid, ogen en luchtwegen

Het RIVM heeft daarom bekeken wat er internationaal bekend is over kleurenpoeders en mogelijke risico’s. Uit deze verkenning blijkt ook dat sommige kleurenpoeders explosief en brandbaar kunnen zijn. Daarnaast blijkt dat kleurenpoeders gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Er is geen overzicht van de samenstelling van de kleurenpoeders die worden aangeboden in Nederland.  

Brand- en explosieveilig

Het belangrijkste is dat er bij evenementen alleen kleurenpoeders worden gebruikt die veilig zijn met betrekking tot brand en stofexplosie. Of het kleurenpoeder veilig is, is vast te stellen door de kleurenpoeders te laten testen. In de bijlage staat beschreven welke gestandaardiseerde testen dat zijn. De producent is verantwoordelijk voor de veilligheid van het product. Daarnaast heeft de organisator van een evenement de verantwoordelijkheid om veilige producten aan te bieden op het evenement.

Gezondheidseffecten

Uit internationaal onderzoek blijkt dat kleurenpoeders ook gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen. Daarom wordt vanuit gezondheidskundig oogpunt een evenement met het gooien van (kleuren)poeders afgeraden. 

Als er op een evenement wel kleurenpoeders worden gebruikt, dan is het beste kleurenpoeders op basis van zetmeel te gebruiken die enkel toegelaten levensmiddelenkleurstoffen en geen vervuilingen en allergenen bevatten. Dan nog kunnen er gezondheidseffecten en -klachten optreden. Preventieve maatregelen tijdens het evenement dragen bij aan een zo veilig mogelijk gebruik  van de poeders.

Preventieve maatregelen

Het belangrijkste is dat de kleurenpoeders niet-brandbaar en niet-stofexplosief zijn. Daar zijn standaardtesten voor. De evenementorganisator kan op de website van de producent zien of de benodigde testen zijn uitgevoerd.

Categorie:
Provincie: