woensdag, 22. februari 2017 - 22:15 Update: 23-02-2017 18:25

IGZ gaat meer aandacht besteden aan risicovolle processen rond diagnostiek en coördinatie

IGZ: risico’s in de ziekenhuiszorg verschuiven
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Uit het vandaag door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gepubliceerde 'Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2015' is gebleken dat de risico’s in de ziekenhuiszorg verschuiven. 'Daarom zal de inspectie de komende jaren meer aandacht besteden aan de risicovolle processen rond diagnostiek en coördinatie', meldt IGZ woensdag.

Het Resultaat Telt 2015 geeft ook de scores weer van alle ziekenhuizen in Nederland op verschillende kwaliteitsindicatoren. Door de analyse wordt duidelijk waar de risico’s liggen. Bij de verschillende ziekenhuizen maar ook bij de hele sector. De inspectie gebruikt deze bevindingen in haar toezicht.

Enkele resultaten uitgelicht

Risico’s binnen het operatieve proces en de oncologie zijn zo goed onder controle dat de inspectie daar minder aandacht aan hoeft te besteden. Uit de analyse blijkt dat het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) nog onvoldoende is ingericht op de polikliniek. Klinisch is het EVS goed ingericht.

Medicatieoverdracht

De overdracht van medicatie-informatie behoeft aandacht. Te veel ziekenhuizen weten nog steeds niet wanneer en hoeveel medicatieverificatiegesprekken worden gevoerd. Daarnaast zijn er meer medicatieverificatiegesprekken bij oudere patiënten dan bij kinderen. Bij opname worden veel meer gesprekken gevoerd dan bij ontslag.

Diagnostiek en coördinatie 

Meer aandacht is nodig voor diagnostiek en coördinatie. Een goede diagnose bepaalt namelijk de kwaliteit en de effectiviteit van alle volgende stappen in een behandeling.

Indicatoren van de inspectie en de sector

De indicatoren zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de IGZ, de Federatie Medisch specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

De ziekenhuizen gebruiken deze indicatoren om hun processen te verbeteren. De IGZ gebruikt de indicatoren in haar toezicht. Als blijkt dat een ziekenhuis achterblijft bij bepaalde indicatoren, is dat reden voor de inspectie om het gesprek aan te gaan en indien noodzakelijk te handhaven.

Zo zorgen de indicatoren voor de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten binnen ziekenhuizen.