zaterdag, 25. februari 2017 - 9:16 Update: 27-02-2017 14:56

Amsterdam weet obesitas bij kinderen terug te dringen

Amsterdamse kinderen minder dik
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

De daling van overgewicht en obesitas bij kinderen in Amsterdam zet door. Overgewicht en obesitas dalen gestaag en gezond gedrag wordt steeds normaler. Dit blijkt uit de ‘Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen’.

De rapportage bestrijkt de periode 2012-2015. In drie jaar tijd is het percentage te zware kinderen gedaald met 12%. In absolute aantallen gaat het om een afname van zo’n 2.500 kinderen: van ruim 27.000 naar 24.500. Wethouder Zorg en Sport, Eric van der Burg, is verheugd over de goede cijfers: “Het bevestigt wat we vorig jaar al zagen: dat onze aanpak lijkt te werken. Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is weer substantieel verminderd, van 21% in 2012 naar 18,5% in 2015. We zien dat steeds meer Amsterdamse kinderen een gezond gewicht hebben. Ook bij basisschoolkinderen uit de kwetsbaarste, armste gezinnen is obesitas gedaald van 7,9% naar 6,2%. Dit laatste is extra winst, voorheen bleek dit een groep waar de daling in overgewicht en obesitas moeilijk op gang kwam.”  

Minder suikerdrankjes

Omdat gezond gewicht niet alles zegt over gezondheid, is ook gekeken naar leefstijl van kinderen zoals voeding, beweging en slaap. Uit de monitor blijkt onder meer dat kinderen in de basisschoolleeftijd minder vaak suikerhoudende drankjes drinken en meer bewegen. Wel duiken uit het onderzoek nieuwe problemen op: zo zegt ruim een kwart van de pubers slaapproblemen te hebben. Ook slaap is een belangrijke factor bij het behouden van een gezond gewicht. Daarom is Amsterdam bezig met de ontwikkeling van slaapinterventies.

Jaarlijkse monitor

De ‘Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen 2017’ is de zogeheten outcome monitor van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Hiervoor worden de weeg- en meetgegevens van de Ouder- en Kindteams gebruikt, plus de resultaten uit aanvullend onderzoek naar gezond gedrag. De monitor vergelijkt de situatie in de stad in het schooljaar 2015/2016 met de situatie in het schooljaar 2012/2013, het jaar voordat de aanpak begon. In mei volgen nadere cijfers per buurt. 

Zo blijven wij gezond

Onder de noemer ‘Zo blijven wij gezond’ zet Amsterdam in op een gezonde leefstijl voor alle kinderen in de stad. Met de aanpak Gezond Gewicht loopt Amsterdam voorop in de aanpak van overgewicht en obesitas, zowel in preventie als in zorg voor kinderen die al te zwaar zijn. Het programma is een samenwerking van gemeente en GGD met vele partners, op het gebied van sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, community, welzijn, zorg en een gezonde openbare ruimte.