maandag, 27. februari 2017 - 13:27 Update: 27-02-2017 13:43

Huisarts heeft steeds meer tijd nodig bij oudere patiënt

Huisarts heeft steeds meer tijd nodig bij oudere patiënt
Foto: Archief BON ter Illustratie
Utrecht

Vanwege maatregelen, die de overheid per 1 januari 2015 heeft genomen, met als doel oudere mensen zo dicht mogelijk bij huis zorg te verlenen, is tussen 2013 en 2016 de door huisartsen ervaren werklast en de duur van de contacten met oudere patiënten in de huisartsenpraktijk toegenomen. Dit meldt NIVEL maandagmiddag.

Daarnaast werken huisartsen, door de veranderingen in de wetgeving, samen met meer (nieuwe) partijen in de zorg en behouden zij langer de zorg voor meer complexe oudere patiënten. 

Onderzoek NIVEL

De in 2015 genomen maatregelen betreffen o.a. de groep oudere patiënten, die hierdoor langer thuis blijven wonen en langer onder de zorg van de eigen huisarts blijven. NIVEL heeft, in opdracht van de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) en het ministerie van VWS onderzocht of deze maatregelen leiden tot een hogere werklast voor huisartsen. 

Toename in tijdsbesteding

Tussen 2013 en 2016 zien we een toename in de tijdsduur van een contact van een oudere patiënt met de huisarts, een verschuiving van korte naar lange contacten. Het totaal aantal contacten met oudere patiënten is gelijk gebleven, maar de totale tijd die besteed wordt aan contacten met oudere patiënten is hierdoor toegenomen. 

Voor patiënten van 85 jaar en ouder is er daarnaast een toename te zien in het aantal contacten met de huisarts voor ‘intensieve zorg’. Dit betreft zorg aan terminale patiënten of voor patiënten met een hoge zorgzwaartepakket indicatie (ZZP indicatie). Deze toename in tijd voor de zorg voor oudere patiënten betekent voor een rekenpraktijk (1 FTE) dat er per maand minimaal 2,5 uur extra tijd besteedt wordt aan directe zorg voor ouderen.  

In het najaar van 2015 is gevraagd aan huisartsen naar hun ervaring met de zorg voor oudere patiënten. Ze gaven aan dat ze ervaren dat ze steeds meer tijd kwijt zijn om dingen te regelen rondom de zorg voor oudere patiënten, onder andere doordat huisartsen hiervoor met steeds meer partijen moeten samenwerken.  Een positief effect van maatregelen is dat huisartsen vinden dat ze sinds de veranderde maatregelen adequatere zorg kunnen verlenen aan oudere patiënten.

Effecten voor de huisartspraktijk

De extra tijd voor de zorg voor oudere patiënten wordt op dit moment opgevangen door de praktijken zelf. Het is nu nog niet te bepalen of dit ook in de toekomst haalbaar is. Mocht de extra tijd die nodig is om goede zorg aan oudere patiënten te verlenen blijven toenemen, zou dit tot problemen kunnen gaan leiden bij huisartspraktijken. 

Het is daarom belangrijk om de directe en indirecte tijd die besteed wordt aan oudere patiënten te blijven monitoren, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden en de zorg voor alle patiënten op peil kan blijven zonder dat huisartsen last krijgen van een (te) hoge werkdruk.

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van vragenlijsten onder huisartsen, een focusgroep met huisartsen en van gegevens van 213 huisartsenpraktijken uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn over de periode januari 2013 tot en met september 2016.

Categorie:
Provincie: