donderdag, 2. maart 2017 - 10:56 Update: 02-03-2017 19:20

Werk aan de winkel voor nieuw kabinet: Nederland telt 4.000.000 overbelaste mantelzorgers

Taak voor nieuw kabinet; groot aantal mantelzorgers heeft het zwaar, loodzwaar
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Bunnik

Het is op dit moment erg slecht gesteld met de zwaarbelaste mantelzorgers die hun dierbaren dagelijks zo goed mogelijk proberen te verzorgen. Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven 'slechts' een 4,7 zo blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

4.000.000 mantelzorgers in Nederland

Mantelzorgers zijn dag in dag uit langdurig en onbetaald bezig om zorg te verlenen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Er zijn maar liefst 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een programma van zes belangenorganisaties, waaronder de Landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo. Deze cijfers zijn een wake-up-call aan de politiek volgens Mezzo.

Zwaarbelaste mantelzorgers

De belasting die mantelzorgers ervaren heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven. De groep mantelzorgers die zich weinig belast voelt geeft de kwaliteit van leven namelijk een 7,0. De zwaarbelaste mantelzorgers dus een 4,7.

Wake up call

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: 'We zien dat een grote groep mantelzorgers, bijna 90% (SCP), veel voldoening haalt uit de zorg voor een ander. Het is mooi dat deze cijfers aantonen dat het met heel veel mantelzorgers ook goed gaat. Voor hen is het belangrijk dat het goed blijft gaan; ook als de zorg intensiever wordt. Het cijfer van de groep zwaarbelaste mantelzorgers is echter een wake-up-call voor politici. Het cijfer laat zien dat mantelzorg hen zoveel kost dat het eigen leven hieronder lijdt.'

Te zwaar

Het onderzoek laat zien dat mantelzorg zwaar wordt door intensieve zorg van meer dan 25 uur per week en langdurige zorg van meer dan 10 jaar. Verder is het zwaar wanneer je de zorg niet te kunnen delen met anderen. Daarnaast krijgen mantelzorgers te maken met regeltaken wanneer zij met meerdere wetten en instanties te maken hebben.

Oplossingen

Mezzo ziet drie oplossingen voor deze cocktail van drukmiddelen. Allereerst moet de stapeling van kosten worden aangepakt. Mantelzorgers hebben nu te maken met teveel tegengestelde wet- en regelgeving, zoals de mantelzorgboete, waardoor zij worden tegengewerkt in het zorgen voor een ander. De effecten van deze wetten op mantelzorgers moeten vooraf duidelijk zijn.

Daarnaast is het goed om anderen in een vroegtijdig stadium bij de zorg betrekken. Dit kan iemand uit het sociale netwerk zijn, maar ook een professional. Het is aan professionals om mantelzorgers hiervan bewust te maken én aan gemeenten om niet pas formele zorg inzetten als het water de mantelzorger aan de lippen staat. Tijdig hulp bieden bespaart op langere termijn kosten.

Tot slot kan een nieuw kabinet mantelzorg eenvoudiger maken door de regeldruk bij mantelzorgers zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door één plek aan te wijzen waar mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun naasten, in plaats van de vele uitvoeringsinstanties van de drie verschillende wetten.

Mijn Kwaliteit van Leven

Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg is veranderd. Ruim 1300 mantelzorgers hebben de themavragenlijst mantelzorg  van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld.

Categorie:
Provincie: