dinsdag, 14. maart 2017 - 16:41 Update: 15-03-2017 13:36

IGZ geeft tandartsenpraktijk Rotterdam twee maanden tijd voor verbetering

Inspectie tikt tandartsenparaktijk in Rotterdam op de vingers
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de instelling voor mondzorg Dental Dentia in Rotterdam een aanwijzing opgelegd. De bestuurder van Dental Dentia moet binnen twee maanden maatregelen nemen om de vastgestelde tekortkomingen te herstellen.

De IGZ heeft over een langere periode een aantal inspectiebezoeken gebracht aan Dental Dentia. De inspectie zag tekortkomingen op het gebied van infectiepreventie, radiologie en op organisatorisch gebied. Ook op het gebied van zorg, vooral bij de dossiervoering, moet het beter.

De inspectie heeft de instelling al eerder gevraagd verbetermaatregelen te nemen. Daar kreeg Dental Dentia toen drie maanden de tijd voor. Uit het inspectiebezoek nadien bleek dat deze nog steeds niet goed waren uitgevoerd. Daarnaast zag de inspectie dat de zorgaanbieder op een aantal punten zelfs achteruit was gegaan.

Dental Dentia moet de geconstateerde tekortkomingen binnen twee maanden herstellen. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.