dinsdag, 4. april 2017 - 10:37 Update: 04-04-2017 14:10

Catharina Ziekenhuis biedt hulp na aanranding of verkrachting

Hulp na een aanranding of verkrachting in Catharina Ziekenhuis
Foto: fbf archief
Eindhoven

Vanaf maandag 3 april is het Centrum Seksueel Geweld (CSG) actief in de regio Brabant-Oost. Het centrum biedt forensische, medische en psychologische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Telefonisch is het CSG 24/7 te bereiken via het telefoonnummer 0800-0188.

Acute slachtoffers, bij wie het incident maximaal zeven dagen geleden heeft plaatsgevonden, kunnen voor onderzoek en contact met hulpverleners terecht in het Catharina Ziekenhuis. Deze opvang heeft een regionale functie en maakt deel uit van een landelijk CSG-netwerk.

Een casemanager van het CSG coördineert en monitort wat het slachtoffer nodig heeft na de eerste opvang. Een team staat klaar om slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. Denk aan een dokter, psycholoog, maatschappelijk werker en iemand van de politie. Al deze professionals werken met elkaar samen.

Erger voorkomen

Geschat wordt dat bijna 1 miljoen Nederlanders in hun leven een vorm van seksueel geweld hebben meegemaakt. Een groot deel van hen krijgt daardoor problemen. Bijvoorbeeld problemen binnen een relatie, uitval op school en werk en herhaald slachtofferschap. Door de laagdrempelige en goede hulp voor slachtoffers via een CSG worden vervelende gevolgen zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast draagt de hulpverlening bij aan een sneller herstel en voorkoming van herhaald slachtofferschap. De werkwijze moet ook leiden tot meer bereidheid om aangifte te doen.

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld gaat over seksuele handelingen die worden afgedwongen. Dat kan zijn door fysiek geweld, bedreiging met geweld, chantage of machtsverschillen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen slachtoffer zijn. En het kan via internet en in de ‘echte wereld’ gebeuren.