vrijdag, 14. april 2017 - 17:59

Nieuwe test maakt behandeling op maat van darmkanker mogelijk

Nieuwe test maakt behandeling op maat van darmkanker mogelijk
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Onderzoekers van het UMC Utrecht Cancer Center hebben een diagnostische test ontwikkeld waarmee een kwart van de 15.500 mensen per jaar, die te horen krijgen dat ze kanker in de dikke darm hebben, eenvoudig kan worden vastgesteld of de tumorbiologie anders is. 'Deze groep heeft meer kans op uitzaaiingen en daardoor een slechtere prognose', zo heeft het UMC Cancer Center bekendgemaakt.

Ontwikkeling en validatie

Onder supervisie van prof. dr. Onno Kranenburg en prof. dr. Inne Borel Rinkes hebben Inge Ubink (promovenda in het laboratorium Chirurgische en Translationele Oncologie) en Sjoerd Elias (epidemioloog verbonden aan het Julius Centrum) gewerkt aan de ontwikkeling van deze test en een eerste validatie. Het artikel hierover verschijnt binnenkort in het Journal of the National Cancer Institute.

Gepersonaliseerde therapie

Met deze test is de weg vrij gemaakt voor gepersonaliseerde therapie, ofwel behandeling op maat, in darmkanker. Er is dan ook een klinische studie van start gegaan, waarin de test wordt toegepast. 

In deze ImPACCT studie worden patiënten met het prognostisch slechte subtype darmkanker geselecteerd op basis van endoscopische biopten. Voorafgaand aan de operatie worden patiënten kortdurend behandeld met een medicijn, met als doel om de tumorbiologie te veranderen. In totaal zijn er 27 patiënten nodig voor deze studie. 

Studie

Naar verwachting is de studie over 1,5 jaar afgerond en wordt duidelijk of de medicatie het gewenste effect heeft. De ImPACCT studie is een multidisciplinaire samenwerking tussen MDL-artsen, oncologen en chirurgen in het Meander Medisch Centrum en het UMC Utrecht. Het onderzoek wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en ZonMw.

Categorie:
Provincie: